Master Pharm skupi do 2,26 mln akcji własnych po 4,2 zł za akcję

Master Pharm przeprowadzi skup do 2 260 000 akcji własnych po cenie 4,2 zł za akcję, podała spółka.

„Przedmiotem skupu będzie nie więcej niż 2 260 000 akcji emitenta, tj. zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych kodem PLMSTPH00016, które są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Cena skupu została ustalona przez zarząd emitenta na 4,2 zł za jedną akcję” – czytamy w komunikacie.

Przyjmowanie ofert sprzedaży zaplanowano na 16-25 sierpnia, natomiast dniem zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia akcji będzie 30 sierpnia, podano także.

Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)