Sejm za nowelą, zwiększającą środki na zdrowie do 6% PKB w 2023r. i 7% w 2027r.

Sejm przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zakładającą zwiększenie wydatków na zdrowie do poziomu 6% PKB w 2023 roku oraz 7% w 2027 roku. Nowelę poparło 298 posłów, 7 było przeciwnych, 146 wstrzymało się od głosu.

Wcześniej posłowie odrzucili wszystkie zaproponowane do nowelizacji poprawki.

Celem nowelizacji jest przyspieszenie osiągnięcia dotychczas określonego poziomu nakładów na ochronę zdrowia w wysokości 6% produktu krajowego brutto (PKB) już w 2023 r.; oraz określenie ścieżki dalszego wzrostu minimalnych wartości przedmiotowych nakładów aż do osiągnięcia poziomu 7% PKB w 2027 r. ( od 6% PKB w 2023 r., 6,2% PKB w 2024 r., 6,5% PKB w 2025 r., 6,8% PKB w 2026 r. do 7% PKB w 2027 r.

Zgodnie dotychczasowymi przepisami, referencyjna wartość nakładów ze środków publicznych na ochronę zdrowia w relacji do PKB została określona na poziomie 6%, który miał zostać osiągnięty w 2024 r. i utrzymany na tym poziomie w kolejnych latach.

Wprowadzone nowelizacją zmiany pozwolą na przekazanie Narodowemu Funduszowi Zdrowia, w formie dotacji podmiotowej lub jako zasilenie funduszu zapasowego oszczędności na etapie realizacji budżetu. Minister zdrowia będzie mógł za zgodą ministra finansów dokonywać zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami budżetu państwa, w ramach części budżetowej, którą dysponuje.

Jak podano w uzasadnieniu projektu (stanowiącego przedłożenie rządowe) uwzględnienie tych zmian, w stosunku do obecnie obowiązujących rozwiązań, pozwoli na zasilenie systemu ochrony zdrowia dodatkowymi środkami w kwocie szacowanej łącznie w latach 2022–2027 na ok. 83 mld zł i osiągnięcie w 2027 r. nakładów na ochronę zdrowia na poziomie przekraczającym 215 mld zł, a także na wykorzystanie na cele zdrowotne części oszczędności, które wystąpią na etapie realizacji budżetu państwa.

Ponadto nowela wprowadza przedłużenie obowiązywania aktualnych wykazów świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieci szpitali) do dnia 30 czerwca 2022 r. ze względu na pandemię COVID – 19.

Nowela ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw.

(ISBnews)