Z uśmiechem mimo pandemii…

O postpandemicznych wyzwaniach stojących przed biznesem dentystycznym w Polsce, jak pandemia wpłynęła na zachowania pacjentów w gabinetach stomatologicznych? – rozmowa z Wiolettą Januszczyk, Dyrektor Zarządzającą Medicover Stomatologia.

ISBzdrowie: Jak epidemia wpłynęła na funkcjonowanie gabinetów stomatologicznych? Czy liczba pacjentów jest teraz większa?

Wioletta Januszczyk: Pandemia koronawirusa powstrzymała wielu pacjentów przed wizytą u dentysty. Potwierdzają to badania zrealizowane na nasze zlecenie, z których wynika, że w trakcie pierwszego lockdownu aż 41 proc. osób potrzebujących dentysty nie skorzystało z jego pomocy, a blisko połowa zupełnie zrezygnowała z leczenia. Po chwilowym przestoju przypadającym na marzec-kwiecień 2020, od drugiej połowy 2020 r. obserwujemy istotny napływ pacjentów. Jest to spowodowane tym, że wizyty stomatologicznej często po prostu nie można przełożyć. Pandemia nie tylko 'nadgryzła’ Polakom zęby, lecz także wpłynęła na decyzje i preferencje pacjentów. Kluczowe stały się dla nich bezpieczeństwo i sprawdzone procedury medyczne oraz wysoki standard leczenia. Z naszych obserwacji wynika, że w ostatnim roku pacjenci chętniej wybierają znane marki centrów stomatologicznych, w których czują się po prostu bezpieczniej.

Jakie są dalsze plany rozwoju Medicover Stomatologia?

Równolegle do dynamicznego rozwoju organicznego, czyli otwierania własnych centrów – jesteśmy zorientowani na dalszy rozwój dzięki akwizycjom. Nasza strategia akwizycyjna zakłada współpracę z najlepszymi ekspertami medycznymi i centrami stomatologicznymi w kraju. W ostatnim czasie rozbudowaliśmy sieć gabinetów o 14 lokalnych centrów stomatologicznych, działających m.in. w Krakowie, Warszawie, Katowicach, Gdańsku i we Wrocławiu. W czerwcu tego roku otworzyliśmy też nowoczesne centrum w Łodzi. W efekcie w portfolio Medicover Stomatologia jest już łącznie 56 centrów. Do końca 2021 roku planujemy kolejne otwarcia, m.in. w Toruniu, Warszawie i Gdyni. Przyjęty przez nas kierunek sprawia, że nowy standard opieki stomatologicznej będzie dostępny dla pacjentów w całej Polsce.

Co w takim razie oznacza „nowy standard opieki stomatologicznej”?

Uważamy, że opieka zorientowana na pozytywne doświadczenia pacjenta, otwartość na nowe technologie oraz transparentność procesu leczenia są podstawą kompleksowej opieki stomatologicznej i konkurencyjności oferty. Dlatego wdrożyliśmy dla pacjentów proces wizyty pierwszorazowej, która prowadzi do kompleksowego planu leczenia o nazwie Complete Smile Check. Jest to program diagnostyki i leczenia, który rozpoczynamy od przeglądu i konsultacji, następnie pacjent kierowany jest na badania diagnostyczne, w tym: RTG pantomograficzne oraz skanowanie uśmiechu z wykorzystaniem technologii 3D oraz specjalnego skanera wewnątrzustnego. Plan leczenia układany jest przez zespół lekarzy różnych specjalizacji, a w cały proces leczenia zaangażowany jest indywidualny Opiekun Pacjenta, który dba o komfort pacjenta i bieżące informowanie go o kolejnych procedurach i zabiegach. Dodatkowo Kompleksowe Badanie Uśmiechu uwzględnia również zdjęcia wykonywane pacjentowi zarówno przed, jak i po leczeniu. Dzięki takim sesjom zdjęciowym pacjent może się przekonać jak spektakularne są efekty uzyskane podczas zabiegów stomatologicznych i jak dużej poprawie uległ jego czy jej uśmiech. Ponadto w ramach CSC pacjent otrzymuje cały plan leczenia, w którym jasno określone jest, ile będzie ono trwało, jakie procedury zostaną wykonane i jakiego zaangażowania finansowego wymaga. To holistyczne podejście do leczenia, ale też opłacalność dla pacjenta, bo w ramach jednego procesu ma on dostęp do specjalistów z różnych dziedzin.

Już od pierwszej wizyty pacjent prowadzony jest przez dedykowanego opiekuna, który dba o jego komfort, udziela istotnych informacji i projektuje kalendarz wizyt. Wszystko to sprawia, że wizyty przebiegają praktycznie bezstresowo.

Podsumowując: wszystkie specjalizacje dentystyczne, pełna diagnostyka, różne metody leczenia – dostępne „pod jednym dachem” – w połączeniu z uporządkowanym według planu, komfortowym leczeniem, na transparentnych warunkach, a także z wyjątkowym dental experience, które można porównać do obsługi w najlepszych pięciogwiazdkowych hotelach – tak definiujemy wspomniany „nowy standard”.