Airway Medix miał 12,23 mln zł straty netto w II kw. 2021 r.

Airway Medix odnotował 12,23 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 2,65 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata ze sprzedaży wyniosła 0,36 mln zł wobec 1,71 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa nie zaraportowała przychodów ze sprzedaży w II kw. br. ani w I półroczu.

W I poł. 2021 r. spółka miała 12,29 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,15 mln zł straty rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2021 r. wyniosła 12,3 mln zł wobec 1,96 mln zł straty rok wcześniej.

Airway Medix z grupy kapitałowej Adiuvo Investments, koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji nowatorskich urządzeń do jednorazowego stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie na oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM), a także u pacjentów z zagrożeniem życia i na oddziałach anestezjologicznych. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od grudnia 2014 r.

(ISBnews)