Captor Therapeutics miał 12,8 mln zł straty netto w I poł. 2021 r.

Captor Therapeutics odnotował 12,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2021 r. wobec 4,79 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 12,13 mln zł wobec 4,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,45 mln zł w I poł. 2021 r. wobec braku przychodów rok wcześniej.

„W pierwszym półroczu 2021 r. grupa odnotowała stratę z działalności operacyjnej w kwocie 12 130 tys. zł. […] Grupa jest na wczesnym etapie badawczym i nie osiąga jeszcze istotnych przychodów ze swojej działalności podstawowej, a na wygenerowaną stratę przyczyniły się w głównej mierze koszty badawcze i koszty ogólne projektów, które stanowiły 62% wszystkich kosztów operacyjnych grupy” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2021 r. wyniosła 12,79 mln zł wobec 4,47 mln zł straty rok wcześniej.

Captor Therapeutics prowadzi obecnie pięć projektów badawczo-rozwojowych leków na etapie przedklinicznym (w tym trzy znajdują się już w fazie optymalizacji związku wiodącego) oraz trzy projekty ukierunkowane na rozwój platformy technologicznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od kwietnia 2021 r.

(ISBnews)