Federacja Przedsiębiorców Polskich apeluje o zniesienie maksymalnego limitu kosztów AOTMiT

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z apelem o zniesienie maksymalnego limitu kosztów Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) z tytułu realizacji zadań ustawowych oraz maksymalnego limitu kosztów wynagrodzeń w tej organizacji.

W ostatnich latach znaczenie Agencji dla kreowania polityki zdrowotnej w Polsce znacząco wzrosło. Zakres działań delegowanych AOTMiT obejmuje obecnie nie tylko sprawy związane z oceną technologii medycznych, lecz również zmiany koszyka świadczeń gwarantowanych, oceny zasadności zmiany organizacji opieki nad chorymi oraz taryfikacji świadczeń. Wyjście naprzeciw oczekiwaniom usprawnienia systemu opieki zdrowotnej, formułowanych przez pacjentów, towarzystwo naukowe oraz opinię publiczną bez sprawnego działania AOTMiT jest po prostu niemożliwe – czytamy w liście adresowanym do ministra Adama Niedzielskiego.

Kilka lat temu do porządku prawnego wprowadzono przepisy, które precyzyjnie określają maksymalny limit kosztów funkcjonowania oraz maksymalny limit kosztów wynagrodzeń w Agencji. Sztywne określenie tych wartości, na poziomie niemal niezmiennym, przy jednoczesnym rozszerzeniu listy realizowanych zadań przez AOTMiT, stanowi w opinii FPP duże zagrożenie dla stabilności funkcjonowania tej organizacji oraz możliwości realizacji jej funkcji. Uważamy, że zniesienie obu limitów powinno nastąpić niezwłocznie i stanowiłoby dobry krok na drodze do zapewnienia odpowiedniej sprawności instytucji kreujących politykę zdrowotną w Polsce.