Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że resort wspólnie z wojewodami zwiększy liczbę łóżek covidowych – w najbliższych trzech tygodniach będzie ich o 1,5 tys. więcej w szpitalach tymczasowych oraz 8,5 tys. w pozostałych placówkach. Ponadto minister zapowiedział, że w środę ruszy szpital tymczasowy w Ostrołęce, a 2 listopada – w Warszawie i Poznaniu. Zdaniem lekarzy reakcja Niedzielskiego jest spóźniona, a sytuacja stale się pogarsza.
–Minister zdrowia Adam Niedzielski oświadczył, że 2 listopada rozpocznie się wystawianie skierowań na trzecią dawkę szczepionki przeciw Covid-19 dla wszystkich dorosłych, którzy przyjęli dwie dawki.
–Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych zwróciła się do resortu zdrowia o zniesienie obowiązkowego, trwającego ponad rok stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów ze względu na braki w zawodach medycznych. Miałoby to być w pełni uzasadnione wysokim poziomem kształcenia, a staż można by było realizować w ramach kształcenia specjalizacyjnego.

Dziennik Gazeta Prawna
–Wiceszef resortu rodziny Paweł Wdówik zapowiedział, że w ciągu dwóch miesięcy do Sejmu trafi projekt nowelizacji ustawy „Za życiem”, zgodnie z którym podwyższone zostanie świadczenie wypłacane po urodzeniu dziecka obarczonego ciężką wadą (również letalną), wzrośnie liczba hospicjów perinatalnych, powołani zostaną także doradcy rodziny mający wspierać rodziców psychologicznie.
–Zgodnie z projektem ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej nowy model leczenia raka będzie miał trzypoziomową strukturę, gdzie na pierwszy poziom trafiają przypadki najprostsze, a na najwyższym leczy się najtrudniejsze do opanowania nowotwory. Podobny model leczenia był testowany w pilotażu obejmującym woj. świętokrzyskie, dolnośląskie, pomorskie i podlaskie.