Biomed Lublin miał 0,58 mln zł straty netto, 1,24 mln zł zysku EBITDA w III kw.

Biomed Lublin odnotował 0,58 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2021 r. wobec 0,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,39 mln zł wobec 0,62 mln zł zysku rok wcześniej.

EBITDA wyniosła 1,24 mln zł w III kw. wobec 2,09 mln zł rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 6,55 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 8,33 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 1,19 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 0,81 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 26,56 mln zł w porównaniu z 28,03 mln zł rok wcześniej.

„Na kwartał przed końcem roku rosną zyski Biomedu Lublin. EBITDA po pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 roku sięga 7,6 mln zł, a zysk operacyjny przekroczył 2,9 mln zł. Rok wcześniej było odpowiednio 7,3 mln zł i niespełna 2,9 mln zł. Zysk netto zwiększył się r/r o 47% do blisko 1,2 mln zł. Po trzech kwartałach przychody biotechnologicznej spółki kształtują się na poziomie 26,6 mln zł. W analogicznym okresie 2020 roku były o 1,4 mln zł wyższe” – wymieniono w komunikacie, poświęconym wynikom.

Spółka ocenia, że jest w dobrej sytuacji finansowej. Warto wg niej odnotować spadek zobowiązań krótkoterminowych, które na koniec września tego roku wynosiły 17,9 mln zł. To o 6,7 mln zł mniej niż na koniec 2020 roku. Jednocześnie przepływy pieniężne netto wzrosły z niespełna 0,4 mln zł do 5,7 mln zł, podkreśla.

W III kwartale lubelska spółka otrzymała dotację na budowę zakładu Onko BCG. Wartość inwestycji szacowana jest na 71,9 mln zł netto, zaś wysokość dotacji stanowi 60% kosztów kwalifikowanych, tj.: 43,2 mln zł netto. Celem projektu jest budowa komercyjnej linii do produkcji leku Onko BCG, która będzie wynikiem wdrożenia prac B+R, tj. technologii produkcji leku do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków BCG i oferowanie usługi wytwarzania produktu Onko BCG. Również w III kwartale Biomed podpisał umowę o wartości 33 mln zł na budowę Centrum Badawczo – Rozwojowego produktów leczniczych BCG. Firma Karmar wykona budynek badawczo – rozwojowy w ramach drugiej strategicznej inwestycji spółki, przypomniano także.

Kolejnym krokiem przybliżającym do realizacji planowanych inwestycji jest zakup w październiku linii technologicznej, w ramach tworzonego CBR. Jej koszt to 4,35 mln euro. Zakup linii jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

„Aktualnie realizujemy nasze strategiczne inwestycje zgodnie z planem. Negocjujemy finalną umowę dotyczącą finansowania inwestycji związanej z budową zakładu Onko BCG i wkrótce powinniśmy finalizować szczegóły. Finansowanie Centrum Badawczo – Rozwojowego mamy zabezpieczone. Prace budowlane realizowane są zgodnie z planem” – powiedział prezes Maksymilian Świniarski, cytowany w materiale.

W sumie inwestycje w CBR i nowy zakład Onko BCG mają kosztować około 125 mln zł, a ich celem jest zwielokrotnienie mocy produkcyjnych i umocnienie pozycji spółki na globalnym rynku producentów produktów BCG. Obecnie linia produkcyjna BCG wykorzystywana jest do naprzemiennej produkcji Onko BCG oraz szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10, której Biomed jest wieloletnim dostawcą dla Ministerstwa Zdrowia.

„Chcemy rosnąć wokół strategicznych produktów BCG. Jest to fundament naszego rozwoju. Obie inwestycje są odpowiedzią na rosnący popyt na nasze produkty, które dodatkowo cechuje ponadprzeciętna rentowność. Ich realizacja pozwoli nam na skokowy rozwój oraz zabezpieczenie rosnącego zapotrzebowania na produkty BCG” – podsumował prezes.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.

(ISBnews)