Medicalgorithmics ustalił cenę emisyjną akcji serii H na 18 zł za 1 akcję

Medicalgorithmics, uwzględniając wyniki procesu budowania księgi popytu, ustalił cenę emisyjną akcji serii H na kwotę 18 zł za 1 akcję, podała spółka. Rada nadzorcza wyraziła zgodę na ustaloną przez zarząd cenę emisyjną akcji serii H.

„Zarząd Medicalgorithmics […] działając na podstawie § 3 ust. 1 uchwały nr 11/01/2021 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 26 października 2021 r. w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej serii H, (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii H i praw do akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany statutu spółki, uwzględniając wyniki procesu budowania księgi popytu ustalił cenę emisyjną akcji serii H na kwotę 18 zł za każdą akcję serii H” – czytamy w komunikacie.

Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.

(ISBnews)