Genomtec ma umowy pożyczek na 2,9 mln zł na komercjalizację Genomtec ID

Genomtec zawarł umowy pożyczek z prawem do objęcia akcji z osobami fizycznymi, podała spółka. Na mocy ww. umów spółka pozyskała łącznie 2,9 mln zł na realizację strategii w zakresie przyspieszenia komercjalizacji platformy Genomtec ID.

„Pożyczki mogą być spłacone w następujący sposób:

• w formie spłaty pieniężnej w terminie spłaty do 31 grudnia 2022 r., przy czym termin zwrotu pożyczki zastrzeżony jest na korzyść pożyczkobiorcy, tj. przysługuje mu prawo wcześniejszej spłaty części lub całości pożyczek
• w formie objęcia akcji nowej emisji pożyczkobiorcy przez pożyczkodawców. Spłata pożyczki w drodze prawa do objęcia akcji jest prawem pożyczkobiorcy, tj. spółce przysługuje prawo spłaty pożyczki w ramach prawa do objęcia akcji i w przypadku złożenia przez pożyczkobiorcę oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa, pożyczkobiorca i pożyczkodawca zobowiązują się do przeprowadzenia spłaty w formie prawa do objęcia akcji. W ramach prawa do objęcia akcji pożyczkodawcy będą uprawnieni do objęcia takiej liczby akcji spółki, która zostanie obliczona jako iloraz: (a) wpłaconej a niezwróconej kwoty pożyczki wraz z odsetkami należnymi oraz (b) ceny emisyjnej obliczonej jako średniej ceny akcji Genomtec na rynku NewConnect ważonej wolumenem za ostatnie 3 miesiące od daty zawarcia umowy pożyczki, pomniejszonej o 20%” – czytamy w komunikacie.

Optymalnym momentem wejścia na rynek z rozwiązaniem Genomtec ID będzie pierwsza połowa przyszłego roku, co stanowi przyspieszenie w stosunku do dotychczasowo zakomunikowanego planu. Jest to możliwe przy wykorzystaniu przepisów umożliwiających certyfikację urządzenia na bazie aktualnie obowiązującej dyrektywy (dyrektywy IVDD, a nie IVDR, jak planowano wcześniej), a co za tym idzie, szybsze osiąganie przychodów ze sprzedaży. Certyfikacja IVDR będzie przeprowadzona w późniejszym czasie po wprowadzeniu Genomtec ID na rynek. Wspomniane działania mają przyśpieszyć wzrost skali działania spółki, przy wykorzystaniu uwarunkowań rynkowych, prawnych i know-how spółki, podano również.

Genomtec to innowacyjna spółka technologiczna powstała w 2016 r. we Wrocławiu. Działa w obszarze diagnostyki molekularnej. Flagowym rozwiązaniem spółki jest mobilny system diagnostyczny Genomtec ID, działający w oparciu o układ mikroprzepływowy oraz autorską, opatentowaną technologię SNAAT. Innowacyjny system diagnostyczny będzie w stanie przeprowadzić jednocześnie kilka testów z jednej próbki, m.in. w kierunku określenia przyczyny infekcji dróg oddechowych, czy chorób przenoszonych drogą płciową, w czasie 15 minut. Spółka prowadzi prace nad kilkoma rozwiązaniami z zakresu mobilnej diagnostyki molekularnej. Świadczy również usługi badawcze oraz diagnostyczne dla przedsiębiorstw i klientów indywidualnych. Genomtec zadebiutował na rynku NewConnect w marcu 2021 r.

(ISBnews)