Urteste opracowało prototyp testu diagnostycznego na raka płuca

Urteste w efekcie zakończonych prac badawczo-rozwojowych opracowało prototyp testu diagnostycznego na raka płuca. Ponadto złożony został wniosek do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej o udzielenie patentu na wynalazek.

Rozwijana przez Urteste technologia polega na wykrywaniu nowotworów przy pomocy pomiaru aktywności enzymów obecnych w moczu. Test Urteste przy reakcji z enzymem ulega rozpadowi i powoduje zmianę intensywności barwy moczu, która świadczy o występowaniu nowotworu testy u pacjenta. Profil aktywności enzymatycznej jest swoisty dla danego nowotworu, podano.

„Nowotwory płuca powodują na świecie najwięcej zgonów spośród wszystkich nowotworów. Potrzeba diagnostyczna jest zatem ogromna. Z tego względu opracowanie prototypu testu diagnostycznego na raka płuca jest dla nas bardzo istotne. Obecnie dysponujemy już prototypami testów diagnostycznych na raka płuca, wątroby, trzustki i prostaty. Nowotwory te odpowiadają za 35% wszystkich zgonów spowodowanych nowotworami na świecie. Sukcesywnie będziemy poszerzać portfolio prototypów testów diagnostycznych o kolejne wskazania. W kolejnych miesiącach będziemy pracowali nad prototypami testów diagnostycznych na nowotwory m.in. nerki, jelita grubego i dróg żółciowych” – powiedział prezes Urteste Grzegorz Stefański, cytowany w komunikacie.

Obecnie w pipeline Urteste znajduje się 15 projektów testów onkologicznych, na różnych etapach rozwoju, na różne typy nowotworów, takie jak: rak prostaty, trzustki, nerki, jelita grubego, płuca, dróg żółciowych, wątroby, jajnika, trzonu macicy, żołądka, przełyku, piersi, białaczka, chłoniak, glejak.

„Spodziewamy się, że jeszcze w tym roku otrzymamy raport końcowy z zakończonego eksperymentu medycznego w projekcie testu na raka prostaty. Będzie to pierwsze prowadzone przez niezależne CRO (contract research organization) badanie, które zweryfikuje parametry czułości i swoistości naszych testów” – dodał Stefański.

Urteste specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnej technologii do wykrywania chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w październiku 2021 r.

(ISBnews)