Moderna rozszerza działalności komercyjną w Polsce

Moderna ogłosiła umocnienie obecności handlowej w Polsce. Obecnie firma działa w ramach pięciu spółek zależnych w Belgii, Danii, Norwegii, Holandii i Szwecji.

„Cieszę się, że możemy wzmocnić naszą obecność w Polsce, gdzie w 2021 roku, w Warszawie utworzyliśmy Moderna International Business Services (MIBS), międzynarodowe centrum usług biznesowych” – powiedział cytowany w komunikacie Stéphane Bancel, dyrektor generalny Moderny.

„Decyzja Moderny o wzmocnieniu obecności handlowej odzwierciedla zaufanie Spółki do obecnego wzrostu znaczenia przemysłu farmaceutycznego w Polsce oraz perspektywicznych relacji, jakie firma nawiązała z lokalnymi władzami oraz decydentami systemu ochrony zdrowia. Moderna aktywnie rekrutuje zespół, umacniając silną pozycję na rynku, a portfolio terapii mRNA firmy rośnie z korzyścią dla Polski i całego regionu” – czytamy dalej.

Moderna ma cztery strategiczne filary, które wyznaczają kierunek rozwoju firmy na rok 2022 i lata kolejne, to:
• Opracowanie corocznej szczepionki przypominającej zapewniającej odporność przeciwko wielu wirusom atakującym układ oddechowy i ciągłe jej dostosowywanie. Coroczna pojedyncza szczepionka przypominająca obejmująca wiele wirusów, takich jak COVID-19, wirus grypy i wirus RSV, może stworzyć wartość dla systemu opieki zdrowotnej dzięki poprawie compliance, zwiększonej wygodzie dla pacjenta (jeden versus trzy zastrzyki) oraz zmniejszeniu kosztów administracyjnych podania szczepionki
• Opracowywanie pierwszych w swojej klasie szczepionek przeciwko wirusom latentnym, dla których nie ma obecnie zatwierdzonych szczepionek. Wirusy latentne infekują organizm, pozostają uśpione i nie replikują się, ale mają zdolność do aktywacji, powodując choroby. Ponadto pojawiające się nowe dowody wskazują, że latentne infekcje wirusowe mogą mieć nieznane dotąd negatywne skutki. Moderna ma kandydatów na szczepionki przeciwko kilku wirusom latentnym, w tym wirusa Epsteina-Barra (faza 1), ludzkiego wirusa niedoboru odporności (faza 1) i wirusa cytomegalii (faza 3)
• Opracowywanie preparatów terapeutycznych opartych na technologii mRNA w chorobach onkologicznych, sercowo-naczyniowych, autoimmunologicznych i rzadkich chorobach genetycznych
• Opracowywanie terapii opartych na kodowanych przez mRNA enzymach edycji genów