Rusza Fundusz Kompensacyjny

Od 12 lutego zaczną być przyjmowane pierwsze wnioski o wypłaty z Funduszu Kompensacyjnego. Świadczenie kompensacyjne będzie przyznawane przez Rzecznika Praw Pacjenta w trybie postępowania administracyjnego. Wniosek będzie można złożyć w terminie do pięciu lat o wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP). Termin na rozpatrzenie wniosku ma wynieść 2 miesiące.

Warto przypomnieć, że Fundusz powstał po uchwaleniu noweli ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Z Funduszu będą finansowane świadczenia dla osób, u których wystąpiły niepożądane odczyny poszczepienne (NOP) w wyniku szczepień wykonanych przeciwko COVID-19 przeprowadzonych po dniu 26 grudnia 2020 r., oraz pozostałe szczepienia ochronne objęte przepisami projektowanej ustawy przeprowadzone od dnia 1 stycznia 2023 r.

Wniosek będą mogły złożyć jedynie osoby zaszczepione przeciw COVID-19. Opłata wyniesie 200 zł.

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych (jak brzmi jego pełna nazwa) finansowany jest m.in. z odpisu ze składki zdrowotnej (choć także m.in. z regresów
od zakładów ubezpieczeń). Z jego środków będą przyznawane świadczenia kompensacyjne w wysokości do 200 tys. zł.

„W ramach Rzecznika Praw Pacjenta zostanie powołany zespół ekspertów, którego zadaniem będzie wydawanie opinii medycznych. Rzecznik będzie wydawał decyzję administracyjną w sprawie przyznania świadczenia kompensacyjnego i ustalenia jego wysokości albo odmowy jego przyznania – w ciągu 3 miesięcy od otrzymania kompletnego wniosku i niezbędnej dokumentacji. Odwołania od decyzji rozpatrywać będzie Komisja Odwoławcza, w skład której wejdą przedstawiciele różnych instytucji i środowisk. Wnioskodawcy przysługiwać będzie także skarga do sądu administracyjnego” – wyjaśnia nam Marzanna Bieńkowska, Zastępca Dyrektora RPP.

Docelowy poziom wypłat oszacowano na kwotę 39 mln zł rocznie.