Grupa Lux Med została członkiem Konfederacji Lewiatan

Grupa Lux Med została członkiem bezpośrednim Konfederacji Lewiatan. „Wierzę, że medycyna prywatna powinna być ważną częścią projektowanych rozwiązań systemowych, bo oparty na szerokim i eksperckim partnerstwie system ochrony zdrowia to najlepsza inwestycja w kondycję całego państwa i społeczeństwa. Cieszę się ze współpracy z Konfederacją. Obu naszym organizacjom bliska jest kultura dialogu, co pozwala mi wierzyć, że w ramach wspólnych działań będziemy mogli podejmować inicjatywy, które przełożą się na rozwiązania korzystne dla pacjentów i polskiej gospodarki” – mówi cytowana w komunikacie Anna Rulkiewicz, prezes Grupy.

Lux Med jest częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Grupa zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów w Polsce. Ma ponad 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 13 szpitali oraz blisko 3000 poradni partnerskich. Grupa zatrudnia ponad 19 000 osób, w tym około 8000 lekarzy i 5000 wspierającego personelu medycznego. Jest też Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Konfederacja Lewiatan jest organizacją biznesową, która reprezentuje interesy pracodawców w Polsce i na forum Unii Europejskiej. Jej jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw. Zabiega o stabilny wzrost gospodarczy, lepsze prawo, uczciwą konkurencję, więcej miejsc pracy i rozwój kapitału społecznego.
Jest członkiem BusinessEurope, organizacji europejskich przedsiębiorców, która zrzesza 41 federacji z 35 krajów i skupia firmy zatrudniające ponad 120 mln pracowników.