Fundacja OnkoCafe-Razem Lepiej: niewykorzystane środki należy przekazać na finansowanie technologii lekowych

W 2021 r. nie wykorzystano co najmniej 1,54 mld zł na technologie lekowe. Jak wskazuje Anna Kupiecka z Fundacji OnkoCafe-Razem Lepiej, w piśmie skierowanym do Ministerstwa Zdrowia, środki te to ogromna szansa dla polskich pacjentów. Schematy leczenia refundowanego w niektórych przypadkach znacząco odbiegają bowiem od standardów międzynarodowych, a pomimo znaczącej poprawy w dostępie do skutecznych terapii w ostatnich latach, wielu chorych wciąż jest pozbawionych efektywnego leczenia. Stąd apel Fundacji o niezwłoczne spożytkowanie niewykorzystanych środków z NFZ i Funduszu Medycznego.

Zgodnie ze sprawozdaniem z działalności NFZ za IV kwartał 2021 r., nie wykorzystano ponad 770 mln zł, m.in. na programy lekowe, chemioterapię, ratunkowy dostęp do technologii medycznych oraz na refundację otwartą. Co więcej, również środki będące w dyspozycji Funduszu Medycznego, który miał z założenia finansować niezbędne leczenie dla najbardziej potrzebujących chorych i zapewnić lepszy dostęp do skutecznych leków, nie zostały w pełni spożytkowane. Kwota 771 mln zł z funduszu terapeutyczno-innowacyjnego jest zdeponowana na rachunku Banku Gospodarstwa Krajowego. Informacja ta widnieje w stanowisku opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia na stronie Kancelarii Sejmu. Łącznie daje to 1,54 mld zł, które dotychczas nie trafiły do najbardziej potrzebujących pacjentów.

„W naszej opinii, wskazana kwota powinna zostać w całości oraz niezwłocznie spożytkowana na finansowanie skutecznych technologii lekowych oraz zapewnienie Departamentowi Polityki Lekowej i Farmacji możliwości jak najszybszej poprawy losu chorych” – uważa Anna Kupiecka, Prezes Zarządu Fundacji OnkoCafe-Razem Lepiej.

W najbliższym czasie zostaną opublikowane dwie istotne z punktu widzenia pacjentów listy: obwieszczenie refundacyjne, które wejdzie w życie 1 maja br. oraz wykaz technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności, który wynika z przepisów ustawy o Funduszu Medycznym. Organizacja wskazuje, że zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania, pozwoli na zachowanie pełnego kształtu tego wykazu. Na liście technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności leków ujętych w wykazie 25 lutego 2022 roku przygotowanym przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji znalazły się leki onkologiczne i hematoonkologiczne, które są szansą na dłuższe i lepsze życie wielu chorych.

Zdaniem Fundacji, Ministerstwo Zdrowia może w ostatnich latach pochwalić się znacznymi osiągnięciami w obszarze udostępniania pacjentom z nowotworami złośliwymi nowych opcji terapeutycznych. Wciąż jednak polscy pacjenci czekają na wiele terapii, które dostępne są w innych państwach Unii Europejskiej. Spożytkowanie środków, które bezczynnie leżą na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego, otworzyłoby wiele nowych możliwości w dostępie do niezwykle potrzebnych terapii.

„W przeciągu ostatnich lat resort zdrowia swoimi działaniami dowodzi, że potrafi rozsądnie gospodarować środkami publicznymi, a kolejne grupy chorych mogą liczyć na dostęp do nowych opcji terapeutycznych. Wielokrotnie jednak, również publicznie, przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Zdrowia wskazywali na ograniczenia związane z możliwościami płatnika publicznego. W naszej opinii brak wykorzystania ponad półtora miliarda złotych jawi się jako wielka szansa” – podkreśla Anna Kupiecka.