Neo Hospital rozwija turystykę medyczną

Przed wybuchem pandemii Polskę odwiedzało w każdym roku od 150 tys. do nawet 400 tys. osób poszukujących oferty medycznej. Wartość krajowego rynku szacowano na co najmniej 100 mln dolarów. NEO Hospital chce wykorzystać atrakcyjność Krakowa i zaprasza pacjentów z zagranicy. Już dziś 30% pacjentów szpitala to osoby pochodzące z poza województwa małopolskiego.

„Rynek opieki medycznej globalizuje się. Widzimy silną motywację pacjentów do poszukiwania oferty medycznej ponadregionalnie” – wyjaśnia Joanna Szyman, prezeska zarządu NEO Hospital.

„Głównym celem utworzenia ośrodka było zapewnienie cudzoziemcom standardów opieki medycznej opartych na amerykańskim know-how. Z tego też powodu naszą kadrę stanowią renomowani specjaliści z bogatym doświadczeniem klinicznym, biegle posługujący się językiem angielskim, a znaczną część zespołu stanowią lekarze z USA. Dzięki American Clinic Cracow obcokrajowcy w Małopolsce zyskali dostęp do zaawansowanego technologicznie ośrodka medycznego, posiadającego status szpitala klinicznego, w którym mogą liczyć nie tylko na bezpieczeństwo i wysoką jakość świadczonych usług medycznych, ale również na poczucie komfortu, łatwość komunikacji a także na poszanowanie różnic kulturowych” – dodaje prof. Tomasz Rogula, dyrektor kliniczny ośrodka, który przez prawie 10 lat pełnił funkcję Dyrektora Centrum Chirurgii Metabolicznej i Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej w Cleveland Clinic.

American Clinic Cracow to dedykowany obcokrajowcom ośrodek medyczny, zapewniający opiekę medyczną w ramach konsultacji specjalistycznych, zaawansowanej diagnostyki jak również możliwość przeprowadzenia zabiegów operacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik małoinwazyjnych takich jak laparoskopia, czy robotyka chirurgiczna. Ośrodek działa na zasadach komercyjnych.