Ruszył konkurs Mother and Child Startup Challenge

Tomasz Maciejewski, Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka ogłosił projekt Mother and Child Startup Challenge. Jest to konkurs, który redefiniuje podejście i możliwości startupów medycznych wobec współpracy z publicznym sektorem healthcare.

Inicjatywa Instytutu Matki i Dziecka zawiązana z 4 szpitalami klinicznymi ma zapewnić rozwój najbardziej innowacyjnych projektów lub rozwiązań procesowych w ochronie zdrowia. Jest to ważny krok w formowaniu ekosystemu sprzyjającemu współpracy zwinnych przedsiębiorstw z ośrodkami medycznymi.

„Konkurs Mother and Child Startup Challenge to przede wszystkim gotowość publicznych placówek na współpracę ze startupami. Jako szpital pediatryczno-położniczy dysponujemy bazą ekspertów, danymi oraz infrastrukturą niezbędną do zaistnienia konkursu, który jest innowacyjny w skali Polski oraz jeden z nielicznych w Europie. Chcemy tym samym wzmocnić potencjał technologii oraz wyrobów medycznych skierowanych na ochronę zdrowia i życia” – wyjaśnia Tomasz Maciejewski.

Inicjatorem projektu jest Instytut Matki i Dziecka we współpracy z 4 szpitalami – Instytutem „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym w Olsztynie, Centrum Medycznym Żelazna w Warszawie oraz Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalem Klinicznym w Białymstoku.

Konkurs przeznaczony jest dla startupów z opracowaną technologią lub produktem gotowym do fazy testów i wdrożenia. Zakres tematyczny jest skoncentrowany na działalność kliniczną, profilaktykę, badania przesiewowe, edukację oraz analizę danych i zarządzanie procesami czy dokumentacją.

„Oferujemy nieszablonową nagrodę. Poza wsparciem finansowym i eksperckim, chcemy podjąć współpracę z najlepszym startupem. Zarówno Instytut Matki i Dziecka jak i inni Współorganizatorzy gotowi są na wdrożenie zwycięskiego rozwiązania i zapewnienie warunków do przebiegu tego procesu” – podkreśla Dyrektor IMiD.

Szczegółowy plan, oferowane wsparcie oraz mentoring zależne będą od gotowości technologicznej produktu. W konkursie przewidziane są również nagrody dodatkowe.