Rząd przyjął plan rozwoju sektora biomedycznego na lata 2022-2031

Rząd przyjął plan rozwoju sektora biomedycznego na lata 2022-2031, którego celem jest osiągnięcie przez Polskę pozycji lidera tego sektora w Europie Środkowo-Wschodniej, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

„Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu 'Rządowy Plan Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022–2031′. […] Celem planu jest rozwój sektora biomedycznego w Polsce oraz osiągnięcie przez nasz kraj pozycji lidera sektora biomedycznego w Europie Środkowo-Wschodniej” – czytamy w komunikacie.

Pandemia COVID-19 potwierdziła potrzebę posiadania silnego sektora biomedycznego, który będzie wspierał innowacje, wykrywanie, analizowanie i monitorowanie potencjalnych zagrożeń epidemiologicznych, podano także.

Najważniejsze założenia planu to:

– poprawa bezpieczeństwa lekowego w Polsce;

– zwiększenie dostępności innowacyjnych terapii dla pacjentów;

– poprawa stanu zdrowia pacjentów;

– optymalizacja systemu ochrony zdrowia;

– rozwój potencjału naukowego i gospodarczego kraju.

Plan skupia się na potrzebach sektora ochrony zdrowia, a jego realizacja koncentruje się na poszukiwaniu rozwiązań o największym potencjale komercjalizacyjnym i mającym realny wpływ na poprawę zdrowia pacjentów, podkreślono.

Najważniejsze kierunki rozwoju sektora biomedycznego to m.in.:

– medycyna celowana/personalizowana;

– leki biologiczne oraz innowacyjne rozwiązania w obszarze leków generycznych;

– medycyna translacyjna, badania kliniczne i rozwiązania wspierające efektywność leczenia;

– narzędzia diagnostyczne, terapeutyczne i wspomagające leczenie oraz rehabilitację.

Plan będzie realizowany przez Agencję Badań Medycznych, która ma dążyć do tego, żeby w perspektywie do 2031 r. dokonywał się ciągły rozwój sektora biomedycznego w Polsce oraz aby nasz kraj osiągnął pozycję lidera sektora biomedycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Agencja Badań Medycznych będzie także dążyła do powstania pierwszego polskiego innowacyjnego leku.

(ISBnews)