Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 13-17 czerwca.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Wyroby medyczne: Ogólna wartość rynku wyrobów medycznych liczona przychodami firm to 17,5 mld zł, wynika z raportu „Sektor wyrobów medycznych w Polsce” przygotowanego przez Fundację Innowo przy wsparciu Izby POLMED. Według raportu, obecny poziom finansowania i wprowadzone regulacje w obszarze technologii nielekowych w znacznym stopniu utrudniają wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań medycznych. Ponadto nieaktualizowane od wielu lat limity finansowania zmuszają pacjentów do ogromnych dopłat z własnej kieszeni do dostępnych na rynku wyrobów.

Pandemia koronawirusa: Liczba potwierdzonych zakażeń COVID-19 w okresie od 09.06-15.06 to 1 438. Na dzień 14 czerwca w szpitalach z powodu zakaźenia w szpitalach przebywało 315 osób. Od początku pandemii liczba zakażeń koronawirusem wyniosła 6 010 643/ 116 387 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). W ostatnim tygodniu wykonano ponad 30,8 tys. testów na koronawirusa, łącznie wykonano ich ponad 34 mln.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Wsparcie badań: Agencja Badań Medycznych (ABM) w lipcu ogłosi konkurs dotyczący opracowania innowacyjnego rozwiązania w obszarze produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych lub terapii komórkowej w zakresie chorób nowotworowych, chorób zakaźnych (w tym immunoterapii) lub chorobach metabolicznych. Następne w planach są konkursy dla wyrobów medycznych i rozwój sztucznej inteligencji (AI) w medycynie. W przyszłym roku możemy się spodziewać konkursu, którego celem będzie zwiększenie produkcji API (substancji czynnych) w Polsce.

Rynek aptek: Łączne zaległości aptek sięgają 82,8 mln zł, a co piąta placówka farmaceutyczna – 2,4 tys. – jest zadłużona, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). Przeciętne zadłużenie jednej apteki to obecnie 34,3 tys. zł. Apteki w okresie pandemii najmocniej borykały się z zadłużeniem we wrześniu 2021 r. Ich zaległości osiągnęły wówczas poziom 124,9 mln zł. Miało je 2 420 placówek, a średnie zadłużenie wynosiło wyjątkowo dużo, bo 51,6 tys. zł.

Rynek aptek: Wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wzrosła o 16,5% r/r i o 6% m/m w maju, wynika z danych PEX PharmaSequence. W ujęciu rocznym, segment RX wzrósł o 19,6%, a non-RX o 12,9% (przy czym największy wzrost w tym segmencie odnotowano w przypadku suplementów – o 17,3%).

ROZWÓJ BIZNESÓW

Airway Medix: Zawarł z BICI Solutions z siedzibą w Izraelu niewiążący list intencyjny [LoI], na podstawie którego strony rozpoczęły prace nad dokumentacją prawną na potrzeby uzgodnienia długofalowej umowy partnerskiej, podała spółka. Umowa partnerska formalizować będzie wyrażoną w LoI intencję, aby BICI Solutions przejęło codzienne zarządzanie operacyjne działaniami Airway Medix, wnosząc niezbędne międzynarodowe kompetencje, zmiany kadrowe (w tym na poziomie menedżerskim i zarządu), globalny ekosystem i kapitał do grupy. Docelowo intencją sygnatariuszy LoI oraz wstępnej umowy serwisowej jest również objęcie przez BICI znaczącej pozycji kapitałowej w spółce. BICI Solutions planuje wykorzystać swoje dotychczasowe relacje, aby wprowadzić do dystrybucji międzynarodowej urządzenia Cuffix oraz Oral Care. Priorytetem jest rynek amerykański, a następnie Unii Europejskiej i rynki azjatyckie.

Synektik: Odnotował 7,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku obrotowego 2021/2022 (październik 2021 – marzec 2022) wobec 5,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży sięgnęły 72,72 mln zł w I poł. r.obr. 2021/2022 wobec 61,04 mln zł rok wcześniej.

Biomaxima: Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy postanowiło zysk netto za 2021 r. w kwocie 10 607 087,78 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy w kwocie 8 659 262,78 zł i na dywidendę w kwocie 1 947 825 zł (0,45 zł na jedną akcję), wynika z uchwał.

Adamed Pharma: W ramach implementacji strategii New Drug Discovery, Adamed pozyskał obiekty z infrastrukturą laboratoryjną w Kajetanach koło Warszawy. Inwestycja ta, w perspektywie kolejnych dwóch lat, pozwoli na prowadzenie nowych projektów rozwoju leków. Zakup i modernizacja zaplecza laboratoryjnego w Kajetanach jest elementem rozbudowy infrastruktury badawczo-rozwojowej Adamed Pharma w obszarze biotechnologii. Nabyte nieruchomości, po dostosowaniu do potrzeb R&D Adamed, pozwolą na poszerzenie wachlarza możliwości technologicznych, które posłużą do prac nad innowacyjnymi produktami leczniczymi firmy. Aktualnie ośrodkiem działalności badawczej Adamed w Polsce jest nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe w Pieńkowie.

Teva: Michał Nitka, dyrektor generalny Teva na Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią objął rolę szefa globalnej działalności OTC (leków dostępnych bez recepty) w Teva. Od czerwca odpowiada za strategię rozwoju i promocji dla portfela lokalnych i globalnych marek Teva (Sudocrem, ratiopharm, Flegamina, Olfen, Calperos) na rynkach UE i poza kontynentem europejskim. Dodatkowo, od lipca tego roku Michał Nitka obejmie funkcję Dyrektora Regionalnego na Region Europy Południowo-Wschodniej, z Włochami jako rynkiem wiodącym.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Celon Pharma: Food and Drug Administration (FDA) odrzuciła wniosek Celon Pharma o przyznanie statusu Breakthrough Designation dla Falkieri (esketaminy Celon DPI) w leczeniu depresji lekoopornej dwubiegunowej, podała spółka. W ciągu najbliższych tygodni Celon Pharma planuje konsultacje z amerykańskim regulatorem na temat możliwości i terminu złożenia ponownie wniosku z uwzględnieniem danych wskazanych przez FDA.

PolTREG: Wykonał pierwszą udaną produkcję komórek CARTREGS do leczenia chorób neurologicznych o podłożu zapalnym. W ocenie spółki, przeprowadzona, udana produkcja komórek CARTREGS przybliża Poltreg do opracowania metody leczenia stwardnienia zanikowego bocznego i stwardnienia rozsianego.

Airway Medix: Zawarł 1 marca br. letter of intent z jednym z liderów branżowych z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, na podstawie którego kupujący rozpoczął proces due dilligence związany z zakupem pełnych praw do technologii CSS. Zgodnie z zapisami listu, intencją stron jest sfinalizowanie transakcji sprzedaży w okresie 2 miesięcy.

American Heart of Poland: Rada Powiatu Mieleckiego podjęła uchwałę o przedłużeniu umowy z Grupą American Heart of Poland na dalsze świadczenie opieki kardiologicznej dla pacjentów mieleckiego szpitala. Dzięki porozumieniu, oddział nie tylko pozostanie, ale również zostanie powiększony o kolejne łóżka. W ramach umowy zaplanowano m.in. poszerzenie zakresu świadczonych usług medycznych – będzie to nie tylko kardiologia inwazyjna, ale także nieinwazyjna. Na oddziale prowadzone będzie leczenie niewydolności serca, a także będą wykonywane wysokospecjalistyczne zabiegi kardiologiczne. W przyszłości leczone będą tu również udary mózgu metodą trombektomii mechanicznej. Do końca roku do użytku zostanie oddana także druga nowoczesna sala zabiegowa, która będzie służyć również pacjentom innych oddziałów szpitala. Szpital w Mielcu jest jednym z 24 ośrodków w kraju, zarządzanych przez Grupę American Heart of Poland.

BioMaxima: Uzyskała prawo do wprowadzenia do obrotu na terenie Unii Europejskiej testów do detekcji wirusa małpiej ospy. Dokonana rejestracja pozwoli również na uzyskanie świadectw wolnej sprzedaży na rynki, gdzie takowe są wymagane. Są to testy do diagnostyki genetycznej, MPXV Real Time PCR LAB-KIT oraz szybki test antygenowy.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews/ISBzdrowie)