Wybory do Naczelnego Sądu Lekarskiego rozstrzygnięte

Funkcję przewodniczącego NSL ponownie powierzono dr. n. med. Jackowi Miarce. Wiceprzewodniczącymi zostali lek. dent. Mariola Łyczewska oraz lek. Leszek Orliński. Wybory przewodniczącego i wiceprzewodniczących odbyły się wczoraj.

Skład NSL został wybrany podczas tegorocznego XV Krajowego Zjazdu Lekarzy. Naczelny Sąd Lekarski jest organem Naczelnej Izby Lekarskiej odpowiedzialnym za prowadzenie postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej. Zgodnie z ustawą o izbach lekarskich jego pracą kieruje oraz reprezentuje go na zewnątrz Przewodniczący Sądu, który wybierany jest przez członków Sądu.