Powstało narzędzie służące do zdalnego monitorowania pacjentów, pozwalające szybciej wykryć pogorszenie się stanu ich zdrowia

Aktualnie większość szpitali na całym świecie polega na manualnym „punktowym” monitorowaniu parametrów życiowych pacjentów. Aby usprawnić obserwację hospitalizowanych, GE Healthcare zaprezentowało Portrait Mobile, bezprzewodowy system monitorowania pacjentów, który umożliwia ciągłe sprawdzanie stanu ich zdrowia podczas pobytu w szpitalu. System pomaga lekarzom szybciej wykryć pogorszenie się stanu badanego, co może pomóc skrócić czas hospitalizacji, zmniejszyć liczbę przyjęć na oddziały intensywnej terapii oraz poprawić efekty leczenia. Jest on wyposażony został w bezprzewodowe czujniki, które noszone przez pacjenta łączą się z przenośnym monitorem.

Szacuje się, że na całym świecie 65 proc. pacjentów przebywających w szpitalach i ponad 90 proc. tych, w okresie pooperacyjnym jest monitorowanych tradycyjnie (ręcznie), a nie w sposób ciągły. Podczas kontroli, które odbywają się często z przerwami od czterech do sześciu godzin, wiele zmian parametrów życiowych może zostać przeoczonych. Krajowy audyt dotyczący zatrzymań krążenia u dorosłych w szpitalu, przeprowadzony w Wielkiej Brytanii wykazał, że ponad połowa z przypadków (57 proc.) wystąpiła na oddziałach ogólnych, a tylko 5 proc. na oddziale intensywnej terapii , gdzie pacjenci są monitorowani w sposób ciągły. Stan większości pacjentów nie pogarsza się nagle, ale wynika ze wcześniejszych zmian parametrów życiowych, które wykazują nieprawidłowe tendencje. Największe znaczenie w modelach przewidujących pogorszenie stanu klinicznego w szpitalu ma szybkość oddechu.

Portrait Mobile umożliwia bezprzewodowe nieprzerwane rejestrowanie częstotliwości oddechów, saturacji krwi i pulsu u pacjentów oddziału ogólnego lub po zabiegach chirurgicznych. Ta innowacja pozwala osobom świadczącym opiekę na identyfikację zmian, które mogą sygnalizować rozwój powikłań sercowo-oddechowych lub choroby zakaźnej. Dzięki temu klinicyści mogą odpowiednio wcześnie działać i potencjalnie zapobiegać poważnym niepożądanym zdarzeniom.

„W badaniu klinicznym przeprowadzonym w londyńskim szpitalu 90 proc. pielęgniarek stwierdziło, że czują się spokojniejsze o stan pacjenta, gdy stosują stałe monitorowanie, w porównaniu z punktowymi pomiarami parametrów życiowych” – tłumaczy Erno Muuranto, Engineering Director w GE Healthcare w Finlandii. – „Portrait Mobile zapewnia rzetelną metodę pomiaru oraz system alarmowania o zmianach w trybie mobilnym”.

Bezprzewodowy i ciągły monitoring został zaprojektowany tak, by zapewnić niezawodność porównywalną z technologią przewodową. Konstrukcja systemu umożliwiająca bezprzewodowe przesyłanie informacji pozwala szpitalom na wykorzystanie istniejącej infrastruktury sieciowej, przy wdrażaniu nowego rozwiązania, co zmniejsza koszty instalacji i jego utrzymania.

Portrait Mobile został stworzony w globalnym centrum doskonalenia rozwiązań monitorujących GE Healthcare w Helsinkach, gdzie inżynierowie od dziesięcioleci opracowują technologię monitorowania pacjentów. Obecnie rozwiązania GE Healthcare są używane w szpitalach na całym świecie.