Prof. Ewa Straburzyńska-Migaj: Edukacja kardiologiczna pomaga żyć dłużej

Forum Serce Pacjenta 2022 to inicjatywa organizowana przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne już po raz czwarty. Jej zamysłem jest edukowanie pacjentów ze schorzeniami serca i naczyń w zakresie metod, terapii i postaw wspierających zdrowie układu sercowo-naczyniowego a poprzez to poprawę jakości i długości życia chorych. Jak zaznacza Prof. Ewa Straburzyńska-Migaj, wiedza to zdrowie.

„Pacjenci kardiologiczni są dziś coraz częściej zainteresowani nowoczesnymi metodami diagnostyki i terapii kardiologicznej. Chorzy chcą żyć dłużej i lepiej, a rzetelna edukacja wydatnie w tym pomaga” – przekonuje przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego IV Forum Serce Pacjenta i zaprasza na IV Forum Serce Pacjenta, które odbędzie się 24 września 2022 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

We wrześniu 2022 roku Forum Serce Pacjenta, organizowane od 2019 roku przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, odbędzie się już po raz czwarty. Prof. Ewa Straburzyńska-Migaj zwraca uwagę, że inicjatywa Forum Serce Pacjenta nie tyle jest wciąż, co z roku na rok coraz bardziej, potrzebna.

„Skala zachorowań na schorzenia serca i naczyń na przestrzeni ostatnich lat niestety nie maleje. Jednocześnie jednak opracowywane i wdrażane do praktyki klinicznej są nowe rozwiązania, wspomagające skuteczną profilaktykę, diagnostykę i terapię kardiologiczną. Jako lekarze zauważamy, że nasi pacjenci są coraz bardziej zainteresowani wszelkimi doniesieniami ze świata medycyny. Chorzy i ich bliscy chcą wiedzieć o nowych możliwościach skuteczniejszego wspomagania leczenia. Przykładowo: czy najnowszy model mobilnego zegarka z różnorodnymi czujnikami i funkcjami będzie odpowiednie właśnie dla nich? Jak stosować poszczególne rozwiązania bezpiecznie i właściwie? W gabinecie lekarskim nie zawsze wystarcza czasu na omówienie wszystkich interesujących pacjenta zagadnień, dlatego między innymi tym aspektom poświęcone będzie Forum Serce Pacjenta. Stworzymy platformę do pogłębienia najważniejszych z punktu widzenia chorych zagadnień zdrowotnych” – mówi Prof. Ewa Straburzyńska-Migaj.

W ramach IV Forum Serce Pacjenta jak co roku zaplanowano edukacyjne bloki tematyczne, poświęcone najczęściej występującym schorzeniom serca i naczyń – ale nie tylko. Uczestnicy tegorocznego Forum podyskutują z ekspertami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego między innymi o: nadciśnieniu tętniczym, zaburzeniach lipidowych, zaburzeniach rytmu serca, niewydolności serca.
„Pacjent bardziej świadomy swojej choroby i lepiej wyedukowany w jej zakresie to pacjent skuteczniej leczący się. Wyedukowany chory docenia wpływ zdrowego, higienicznego stylu życia oraz sumiennego przyjmowania przepisanych mu leków na efekty prowadzonej terapii – kardiologicznej, ale często równolegle także: diabetologicznej, okulistycznej czy nefrologicznej. Pacjent kardiologiczny, w tym także pacjent z wielochorobowością, wie, że współpraca ze specjalistami, pielęgniarką i fizjoterapeutą oraz duże zaangażowanie osobiste w proces prowadzonego leczenia przyniesie mu wymierne korzyści na każdym polu. Jednym słowem: pozwoli żyć dłużej i lepiej. Tego pragną nasi pacjenci, jednak nie wszyscy są jeszcze świadomi co zrobić, by poprawić efekty prowadzonego leczenia. Temu zagadnieniu planujemy poświęcić na Forum wiele uwagi” – zapowiada prof. Ewa Straburzyńska-Migaj.

Każdego roku podczas Forum Serce Pacjenta dużym zainteresowaniem cieszą się webinaria i warsztaty z udziałem ekspertów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz przedstawicieli organizacji pacjentów. Spotkania te są poświęcone nowoczesnym metodom leczenia poszczególnych schorzeń układu sercowo-naczyniowego.

„Cykl paneli edukacyjnych poświęconych nowoczesnym metodom leczenia chorób sercowo-naczyniowych organizujemy wspólnie z przedstawicielami organizacji działających na rzecz pacjentów, które są współgospodarzami tych spotkań. Przedstawiciele współpracujących z nami fundacji i stowarzyszeń w ramach swoich działań statutowych zabiegają o zgodne z aktualną wiedzą medyczną możliwości diagnostyki i leczenia pacjentów kardiologicznych. Naszym zadaniem jako ekspertów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego jest dostarczenie im aktualnych i rzetelnych informacji w tym zakresie oraz udzielenie odpowiedzi na ewentualne pytania. To bardzo ważny aspekt Forum Serce Pacjenta – edukacja nie tylko pojedynczych pacjentów, ale także całych organizacji, które zdobytą na Forum wiedzę, wsparte zaangażowaniem ekspertów, będą w kolejnych miesiącach przekazywać swoim członkom i podopiecznym” – zwraca uwagę prof. Ewa Straburzyńska-Migaj.

Zdaniem przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Forum Serce Pacjenta nie mniej istotnym aspektem głównej inicjatywy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego skierowanej do pacjentów oraz ich bliskich jest jej wymiar integracyjny.

„Podczas Forum Serce Pacjenta spotkają się ze sobą pacjenci kardiologiczni, którzy będą mieli okazję do wymiany doświadczeń i opinii oraz nawiązania nowych, wspierających znajomości. W Katowicach spotkają się także rodziny chorych, które łączy doświadczenie bycia opiekunem dla bliskiej osoby, różne wyzwania związane z towarzyszeniem pacjentowi w procesie diagnostyki i terapii. Możliwość podzielenia się swoją historią z osobami o podobnych doświadczeniach jest nie do przecenienia. Wreszcie, nie mniej istotny jest ogólnosystemowy wymiar naszej inicjatywy. W ramach Forum Serce Pacjenta zaplanowaliśmy sesję inauguracyjną z udziałem różnych interesariuszy systemu opieki zdrowotnej. Wspólnie z zaproszonymi do dyskusji przedstawicielami: Narodowego Funduszu Zdrowia, Sejmowej Komisji Zdrowia, prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Konsultantem krajowym w dziedzinie kardiologii, Rzecznikiem Praw Pacjenta i przedstawicielami organizacji pacjenckich pragniemy przedstawić szanse i wyzwania dla sukcesywnej poprawy opieki kardiologicznej w Polsce, widzianej z różnych perspektyw. Pretekstem do dyskusji będą wyniki anonimowego badania ankietowego prowadzonego wśród pacjentów kardiologicznych, dotyczącego różnych aspektów opieki kardiologicznej w Polsce. Jak widzą ją pacjenci, jaką receptę mają dla niej kardiolodzy, a jaką kluczowi interesariusze systemu opieki? Czy wnioski okażą się zbieżne? Przekonamy się już 24 września w Katowicach” – podsumowuje prof. Ewa Straburzyńska-Migaj.