Chrupek: Problematyka prawa farmaceutycznego stanowi 20 proc. spraw, które wpływają do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (wideo)

„Problematyka prawa farmaceutycznego stanowi około 20 proc. spraw, które wpływają do biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Głównie dotyczy to zezwoleń na prowadzenie apteki, ich przenoszenia, a także problematyki dotyczącej szeroko pojętej reklamy. Główne problemy dotyczą kwestii formalnych dotyczących tego, jakie warunki należałoby spełnić, by uzyskać zezwolenie na prowadzenie apteki. Nasze przepisy w tym zakresie są dość kreatywne, wśród wielu wymogów można wskazać chociażby dwa najciekawsze, a mianowicie obowiązek posiadania rękojmi zarówno od podmiotu prowadzącego aptekę, jak i jej kierownika oraz kryteria geograficzne” – mówi w rozmowie z ISBnews.TV Dyrektor Wydziału Interwencyjno–Procesowego Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Paweł Chrupek, podczas konferencji „Reglamentacja działalności gospodarczej na rynku aptecznym. Uwarunkowania konstytucyjno-prawne” zorganizowanej przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego WPAiE UWr. oraz Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Według niego przepisy dotyczące rękojmi wykonywania zawodu farmaceuty nie są tak naprawdę w jakikolwiek sposób zdefiniowane – przepis ustawy mówi po prostu, że ma być rękojmia. To prowadzi do tego, że powstają spory z pomiędzy przedsiębiorcami, inspekcją farmaceutyczną, bo tak na dobrą sprawę wiele sytuacji jest niezwykle uznaniowych.

„Mamy przykłady farmaceutów, którzy dokonali przekształcenia w strukturze spółki tylko z tego powodu, by jej właścicielami były osoby, które miały uprawnienie farmaceutów w miejsce ich małżonków, którzy tych uprawnień nie mieli. No i fakt zmian osobowych doprowadził inspekcję do wniosku, że mamy do czynienia z nadużyciem i pozorowaniem działalności, a przedsiębiorca takiej rękojmi nie otrzymał” – poinformował Chrupek.

Drugim problemem, który wskazał to wymóg spełniania kryteriów geograficznych w zakresie położenia, co powoduje, że często trudno jest otworzyć nową aptekę z powodu zagęszczenia obecnie istniejących.

„Te wymogi budzą zdziwienie, bo na rynku bardzo często spotkamy apteki, które są bardzo blisko siebie. Po prostu apteki zostały otworzone jeszcze przed wprowadzeniem przepisów” – podkreślił radca prawny z biura rzecznika MiŚP.