Medinice planuje w 2023 r. zakończyć fazę badań klinicznych w PacePress

Medinice planuje zakończenie badań fazy przewlekłej w projektach MiniMax i Cool Cryo do końca 2022 r., a w przyszłym roku – fazy badań klinicznych w PacePress, podała spółka.

„Końcówka roku zapowiada się bardzo intensywnie z uwagi na zbliżające się badania kliniczne dla jednego z naszych kluczowych projektów ,’PasePress”. To innowacyjny pneumatyczny opatrunek uciskowy, który tworzymy z myślą o minimalizowaniu ryzyka powikłań i reoperacji. Liczę, że w przyszłym roku uda nam się je zakończyć i uzyskać niezbędną na terenie Europy certyfikację. Intensyfikujemy działania także przy ,’MiniMax” oraz ,’Cool Cryo’, dla których jeszcze w tym roku chcemy zakończyć badania fazy przewlekłej. Rozpoczętych procesów mamy więcej, wkrótce przedstawimy szczegółowy harmonogram prac. Natomiast by założenia opracowywanej roadmapy przebiegały zgodnie z planem, kosztuje nas to sporo pracy” – powiedział prezes Sanjeev Choudhary, cytowany w komunikacie.

Pipeline spółki to obecnie ok. dwunastu projektów i poza trzema priorytetowymi jest to projekt EP Bioptom, na który spółka dostała dofinansowanie z NCBiR oraz AtriClamp prowadzony wraz z Uniwersytetem w Gdańsku i Utrechcie.

„Cieszę się, że pomimo bardzo trudnej sytuacji na rynku, wzrostu cen surowców, wydłużonych łańcuchach dostaw czy wprowadzania nowych regulacji medycznych, udaje nam się krok po kroku rozwijać nasz biznes i podtrzymywać ambitne plany. Pokładam wielkie nadzieje w naszych projektach i z niecierpliwością czekam na komercjalizację pierwszego z nich. Jesteśmy bliżej, niż dalej. Warto też podkreślić, że jesteśmy jedynym podmiotem na polskim rynku, który pracuje nad tyloma technologiami medycznymi, jednocześnie pozostając w modelu biznesowym opartym na R&D” – dodał prezes.

Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Zespół tworzą profesjonaliści z obszaru medycyny, badań klinicznych, prawa (w szczególności własności intelektualnej) oraz finansów. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w grudniu 2020 r.

(ISBnews)