Szpital Czerniakowski nagrodzony za Centrum Leczenia Otyłości

Szpital Czerniakowski znalazł się w gronie laureatów Konkursu 'Bezpieczny Szpital Przyszłości – INSPIRACJE’, w kategorii 'Innowacyjny szpital -zarządzanie’, za projekt Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej.

Centrum Leczenia Otyłości zostało uruchomione z czerwcu 2021 roku.

„W centrum leczymy zarówno osoby z najbardziej zaawansowanymi postaciami choroby otyłościowej, które kwalifikują się do operacji bariatrycznej, jak również chorych z nadwagą i otyłością, u których może być stosowane leczenie zachowawcze” – podkreśla Paweł Obermeyer, Prezes Szpitala.

W ośrodku osoby z nadwagą i chorzy na otyłość są objęci opieką zorganizowaną w ramach współpracy międzyoddziałowej dotychczas funkcjonujących jednostek szpitala, m.in.: Oddziału Chirurgii Ogólnej, Oddziału Chorób Wewnętrznych, Oddziału Otolaryngologii z Pododdziałem Zburzeń Oddychania Podczas Snu, Oddziału Ortopedii, Oddziału Okulistyki, Poradni Chorób Metabolicznych, Poradni Chirurgii Ogólnej, Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii, Oddziału Anestezjologii.

O ścieżce terapeutycznej danego pacjenta decyduje wielospecjalistyczny zespół, w skład którego wchodzą lekarze różnych specjalności oraz psycholog, dietetyk kliniczny i fizjoterapeuta. Decyzje są podejmowane podczas konsyliów i mają charakter indywidualnej ścieżki terapeutycznej. Kierownikiem Centrum jest Prof. Mariusz Wyleżoł.

Jednym z elementów działalności Centrum leczenia otyłości są spotkania edukacyjne dla pacjentów i ich rodzin w ramach, utworzonej we współpracy ze szpitalem, Grupy Wsparcia Stępińska.

Utworzenie Centrum Leczenia Otyłości było pierwszym krokiem do włączenia Szpitala Czerniakowskiego do pilotażowego programu KOS-BAR, który jest realizowany od grudnia 2021 r. Zainteresowanie chorych tym programem jest ogromne.