Molecure miało 2,29 mln zł straty netto, 3,09 mln zł straty EBIT w III kw. 2022 r.

Molecure odnotowało 2,29 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 1,88 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 3,09 mln zł wobec 1,92 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane pozostałe przychody operacyjne sięgnęły 15 tys. zł w III kw. 2022 r. wobec 105 tys. zł rok wcześniej, zaś przychody z dotacji – odpowiednio: 227 tys. zł wobec 197 tys. zł.

„Informacje finansowe za III kw. 2022

– Przychody operacyjne wyniosły 0,24 mln zł, nieznacznie mniej r/r w związku z niższym poziomem zaksięgowanych grantów.

– Koszty operacyjne wyniosły 3,49 mln zł wobec 2,23 mln zł w III kw. 2021 związku z wyższymi kosztami R&D ponoszonymi równolegle do postępującego zaawansowania programów badawczych, wyższymi kosztami usług zewnętrznych, wynagrodzeń oraz działań związanych z rebrandingiem.

– Strata netto za okres III kw. 2022 wyniosła 2,46 mln zł.

– Według stanu na koniec września 2022 spółka Molecure posiadała 80 mln zł środków pieniężnych.

– Bieżące zasoby pieniężne wraz z przyznanymi grantami zabezpieczają Molecure finansowanie wydatków operacyjnych oraz inwestycji w perspektywie około 18-20 miesięcy” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 9,35 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,83 mln zł straty rok wcześniej, przy pozostałych przychodach operacyjnych w wysokości 23 tys. zł w porównaniu z 208 tys. zł rok wcześniej oraz przychodach z podstawowej działalności w wysokości: 1,47 mln zł wobec 0,66 mln zł rok wcześniej.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiąganych dotychczas postępów w realizacji celów strategicznych. Przeprowadzone w ostatnim czasie rozmowy z grupą wiodących światowych ekspertów i klinicystów w dziedzinie sarkoidozy wzmocniły nasze przekonanie o wysokim potencjale OATD-01 jako najlepszej i pierwszej w swojej klasie terapii modyfikującej przebieg tej choroby. Ich wsparcie było również istotne, aby zapewnić właściwe zaplanowanie i przeprowadzenie tego priorytetowego programu klinicznego” – powiedział prezes Marcin Szumowski, cytowany w komunikacie.

„Jednocześnie widząc duży potencjał OATD-01, intensywnie pracujemy nad pozyskaniem dodatkowego finansowania grantowego dla tego programu, w tym prowadzimy rozmowy z fundacjami w USA, wspierającymi badania nad powstaniem nowych leków na sarkoidozę. Liczymy, że te fundacje mogą nas nie tylko wesprzeć finansowo, ale pomogą również zapewnić nam dostęp do wybitnych specjalistów i ogromnej ekspertyzy naukowej w tej dziedzinie. Równie mocno wierzymy w skuteczność OATD 02 w leczeniu chorób nowotworowych, biorąc pod uwagę wyraźnie odmienny od innych, konkurencyjnych związków sposób działania tej innowacyjnej cząsteczki. Pozostajemy na dobrej drodze do rozpoczęcia I fazy badania klinicznego OATD-02 pod koniec 2022 roku” – dodał prezes.

Molecure (d. OncoArendi Therapeutics) to firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od kwietnia 2018 r.

(ISBnews)