Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–W wielu szpitalach w całej Polsce – m.in. w Krakowie, Wrocławiu i Starogardzie Gdańskim – wprowadzono zakaz odwiedzania pacjentów w związku ze zwiększoną liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Zdaniem rzecznika praw pacjenta placówki przy obecnym poziomie zakażeń i obowiązującego zagrożenia epidemicznego powinny umożliwiać odwiedziny.
–Z przyjętego przez rząd projektu ustawy o Państwowym Instytucie Medycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że Centralny Szpital Kliniczny MSWiA zostanie przekształcony w Państwowy Instytut Medyczny. Zdaniem ustawodawców powołanie nowej jednostki pozwoli na tworzenie i doskonalenie standardów zabezpieczenia medycznego na wypadek zagrożeń masowych.

Głos Wielkopolski
–W dwóch ośrodkach w Polsce (Białystok, Częstochowa) trwają badania kliniczne nad nowymi lekami stosowanym w terapii atopowego zapalenia skóry. Są to: inhibitory kinazy janusowej (leki doustne z nowej grupy, które wygaszają typowe objawy AZS; pierwszym lekiem z tej kategorii, który został dopuszczony do szerokiego stosowania w leczeniu AZS i jest uwzględniony w polskich badaniach klinicznych, jest abocitinib) oraz peptydy przeciwdrobnoustrojowe (związki białkowe o szerokim spektrum działania; skuteczność i bezpieczeństwo w leczeniu AZS wymagają potwierdzenia).