46% Polaków nie potrafi wymienić żadnego badania profilaktycznego w kierunku nowotworów, a 19% twierdzi, że profilaktyka nie uratuje im życia

39% Polaków i Polek nie wie, że w Polsce dostępne są bezpłatne, finansowane przez NFZ badania profilaktyczne wykrywające nowotwór na wczesnym etapie.
46% Polaków i Polek nie potrafi wymienić żadnego badania profilaktycznego w kierunku nowotworów.
64% badanych nie wykonuje regularnych badań profilaktycznych w kierunku nowotworów.
36% badanych nie wie, gdzie w swojej okolicy może wykonać badania profilaktyczne wykrywające nowotwór.
19% Polaków i Polek twierdzi, że profilaktyka nie uratuje im życia – to najważniejsze wnioski i rekomendacje z raportu badania opinii publicznej pt. „Dlaczego się nie badamy? Profilaktyka nowotworowa Polek i Polaków”. Raport powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma.

Jedną z najskuteczniejszych metod przeciwdziałania chorobom nowotworowym jest profilaktyka. Jednak aby profilaktyka była skuteczna – badania trzeba wykonywać regularnie i interpretować ich wyniki z lekarzem.

Rekomendacje działań wypracowane przez ekspertów obejmują:

W zakresie edukacji:

Podkreślanie wartości profilaktyki dla ludzi zdrowych, a także informowanie o tym, gdzie i w jakim celu można wykonać badania przesiewowe.

Społeczeństwo:
● Promocja już istniejących programów przesiewowych wraz z listą placówek, gdzie można je wykonać
● Budowanie świadomości wartości badań profilaktycznych, z naciskiem na informację, że są przeznaczone dla ludzi zdrowych i mogą uratować życie, wraz z promocją istniejących programów badań profilaktycznych dla określonych grup wiekowych – Rozszerzenie grupy docelowej działań promocyjnych o młodzież
● Wprowadzanie zmian w istniejących i planowanych programach badań przesiewowych poprzez:
– Rozszerzenie grupy odbiorców o młodzież szkolną – Nagłaśnianie historii pacjentów, którym profilaktyka realnie uratowała życie
– Budowanie świadomości zachowań prozdrowotnych
– Rozszerzenie listy zachowań, które szkodzą zdrowiu oraz tych, które wspomagają organizm
Lekarze:
● Powołanie grupy roboczej składającej się z lekarzy różnych specjalizacji, w tym lekarzy medycyny rodzinnej, medycyny pracy, onkologów oraz ginekologów, która:
– Opracuje rekomendacje dotyczące profilaktyki w ramach swoich specjalizacji
– Opracuje materiały edukacyjne dla lekarzy dotyczące profilaktyki
w celu zaangażowania lekarzy w informowanie pacjentów o możliwych działaniach prozdrowotnych
– Opracuje przystępne materiały edukacyjne, które lekarz może przekazać pacjentowi podczas wizyty – w wersji elektronicznej oraz drukowanej, także w językach mniejszości narodowych

W zakresie zmian systemowych:
Pracodawcy
● Wprowadzenie do Kodeksu pracy dodatkowego dnia wolnego do wykorzystania na badania profilaktyczne,
● Zachęcenie pracodawców do propagowania zdrowych zachowań
w miejscu pracy poprzez propagowanie/rozwinięcie ministerialnego programu „PracoDawca Zdrowia”
Szkolnictwo
● Wprowadzenie do podstawy programowej dla szkół podstawowych
i ponadpodstawowych lekcji o zdrowiu