Biofund sfinalizował inwestycję w Medicalgorythmics w kwocie 13,8 mln zł

Biofund Capital Management LLC zrealizował płatność w wysokości 13,8 mln zł na rzecz Medicalgorithmics wynikającą z realizacji zawartej umowy inwestycyjnej, podał Medicalgorithmics. W efekcie zrealizowania tego warunku zawieszającego w skład rady nadzorczej Medicalgorithmics weszli Kris Siemionow, Paweł Lewicki oraz David Cash.

„Umowa inwestycyjna zawarta pomiędzy Medicalgorithmics a Biofund zakłada objęcie 4 976 384 akcji spółki w podwyższonym kapitale zakładowym, tj. 49,99% głosów na walnym zgromadzeniu spółki przez Biofund za wkład w wysokości ok. 220 mln zł (wkład pieniężny o wartości 13,8 mln zł oraz wkład niepieniężny w postaci 100% akcji w Kardiolytics wycenianych na 44 890 589 USD przez BakerTilly TPA)” – czytamy w komunikacie.

W wyniku transakcji Medicalgorithmics stanie się właścicielem 100% akcji i faktycznie połączy działalność z Kardiolytics – twórcą algorytmów do automatycznej analizy obrazów tomografii komputerowej serca do nieinwazyjnej diagnostyki choroby wieńcowej. Dodatkowo spółka uzyska finansowanie, które przyspieszy dalszy rozwój obydwu przedsięwzięć. Pozwoli to na stworzenie podmiotu mogącego oferować docelowo kompleksowy zakres usług dla pacjentów, w pełni wykorzystując dzisiejszy dostęp do rynku Medicalgorithmics oraz zasoby kompetencyjne obydwu firm oraz Biofund LLC, wskazano także.

„Poszerzenie składu rady nadzorczej o specjalistów z tak bogatym doświadczeniem w obszarze medycyny, diagnostyki, nowych technologii i globalnego biznesu, jakie posiadają Kris, Paul i David, to bardzo silne wzmocnienie kompetencji Medicalgorithmics. Jesteśmy przekonani, że wymiana pomysłów, kompetencji i know how między nami przyczyni się do rozwoju grupy i osiągnięcia znacznie większej skali prowadzonego biznesu, co przełoży się na osiągane wyniki. Dodatkowo, finansowanie uzyskane właśnie w ramach transakcji z Biofund otwiera nam drzwi do pozyskiwania funduszy na kontynuację już prowadzonych i rozwój nowych zadań w obszarze R&D w celu dalszego poszerzania naszego portfolio rozwiązań dla diagnostyki kardiologicznej” – powiedział członek zarządu, CFO Medicalgorithmics Maciej Gamrot, cytowany w komunikacie.

„Chcemy, żeby Medicalgorithmics i Kardiolytics przyspieszyły rozwój swoich technologii poprzez wykorzystanie zasobów w tym bazy badanych pacjentów i współpracujących lekarzy. Pozwoli to na umocnienie się w swoim podstawowym obszarze działalności, czyli w monitorowaniu EKG pacjentów na całym świecie oraz przyspieszenie rozwoju Kardiolytics” – dodał współzałożyciel Kardiolytics i prezes BioFund Kris Siemionow.

Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.

(ISBnews)