Biomed Lublin chce pozyskać środki na inwestyczne strateg. w ramach emisji do 5 mln akcji

Biomed Lublin podjął decyzje o rozpoczęciu procesu pozyskania środków poprzez emisję do 5 mln akcji, podała spółka. Środki te mają zapewnić pełne i kompleksowe finansowanie celów strategicznych. Udział w ofercie deklarują prezes Biomedu oraz przedstawiciele rady nadzorczej spółki.

„Biomed Lublin zawarł umowę inwestycyjną z biurem maklerskim – Ipopema Securities dotyczącą pozyskania kapitału. Przewiduje ona, że biuro maklerskie pożyczy od wybranych akcjonariuszy do 5 mln akcji dopuszczonych do obrotu na GPW, w celu sprzedaży tych walorów na zasadach rynkowych. Sprzedaż akcji odbędzie się w oparciu o budowę książki popytu, skierowaną do inwestorów kwalifikowanych […]. Proces budowy książki popytu rozpocznie się 29 listopada 2022 r. się i przewiduje się, że zostanie zakończony w dniu 30 listopada 2022 roku. Następnie lubelska spółka wyemituje nowe akcje po cenie emisyjnej, która będzie równa uzyskanej w ramach sprzedaży akcji w oparciu o budowaną książkę popytu. Akcje nowej emisji obejmie biuro maklerskie i zwróci te akcje pożyczkodawcom” – czytamy w komunikacie.

Przeprowadzenie procesu podwyższenia kapitału w taki sposób pozwoli w ocenie zarządu zmaksymalizować zainteresowanie udziałem w transakcji ze strony inwestorów, wpływając korzystnie na uzyskane parametry transakcji, w tym na uzyskany poziom ceny emisyjnej dla nowo emitowanych akcji. Ponadto realizacja transakcji w sposób przewidziany w umowie pozwoli na stosunkowo szybkie pozyskanie kapitału na realizację projektów spółki.

„W ten sposób będziemy mogli stosunkowo szybko i efektywnie pozyskać kapitał na realizację strategicznych inwestycji, które diametralnie zmienią pozycję finansową spółki, co leży w interesie wszystkich akcjonariuszy Biomedu. Zaproponowany sposób sprzedaży akcji w oparciu o proces budowy książki popytu pozwoli na uzyskanie najkorzystniejszej ceny sprzedaży. Będzie to możliwe dzięki oferowaniu przez biuro maklerskie akcji pożyczonych, które są już w obrocie. Udział w ofercie będzie mógł wziąć inwestor kwalifikowany lub indywidualny deklarujący zakup o wartości nie mniejszej niż 100 000 euro i posiadający rachunek w niniejszym biurze maklerskim” – powiedział prezes Biomedu Lublin Mieczysław Starkowicz, cytowany w komunikacie.

„Ja oraz część członków rady nadzorczej spółki zamierzamy uczestniczyć w tej ofercie, co tylko potwierdza moją wiarę w spółkę i możliwości dynamicznego przeskalowania jej działalności. Pragnę stanowczo potwierdzić, że udział osób związanych ze spółką odbędzie się na takich samych zasadach, jak udział pozostałych podmiotów” – podkreślił.

Prezes wskazał również, że środki pozyskane przez spółkę dzięki emisji akcji, a wcześniej pożyczce od ACP Credit I SCA SICAV-RAIF (do 13 mln euro) zapewnią pełne i kompleksowe finansowanie celów strategicznych, a przez to wyskalowanie EBITDA. Jednocześnie poprawią znacząco strukturę bilansową w zakresie finansowania kluczowych projektów.

Wśród priorytetów strategicznych spółki jest rozwój produktów leczniczych BCG oraz związana z tym budowa Zakładu Produkcyjnego Onko BCG oraz Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR). Realizacja inwestycji strategicznych pozwoli na zwiększenie wydajności produkcji Onko BCG o około 210 000 opakowań/rok, co oznacza ponad pięciokrotne zwiększenie potencjału wytwórczego tego produktu i istotny wzrost EBITDA.

Biomed Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.

(ISBnews)