CHC-Cannabis HealthCare chce pozyskać 2,2 mln zł z oferty, planuje debiut na NewConnect

CHC-Cannabis HealthCare planuje pozyskać 2,2 mln zł z publicznej oferty, w której zapisy rozpoczęły się dziś, podała spółka. Planuje debiut na New Connect.

„Utrzymanie zespołu sprzedażowego i działania marketingowe, a także pierwsze dostawy mają być sfinansowane z trwającej emisji akcji. Zapisy na oferowane papiery potrwają do 16 grudnia, a spółka planuje pozyskać blisko 2,2 mln zł” – czytamy w komunikacie.

„Mamy na ten okres zaplanowany szereg działań, które pozwolą inwestorom dobrze poznać spółkę i podjąć świadomą decyzję o inwestycji. Roadshow zakłada pojawienie się w mediach inwestorskich, a także specjalistycznych. Mamy świadomość, że kluczowe dla uplasowania emisji jest zbudowanie zaufania, dlatego na koniec kampanii zorganizujemy również spotkanie stacjonarne, podczas którego inwestorzy będą mogli porozmawiać z nami w cztery oczy” – powiedział wiceprezes Rafał Prejsnar, cytowany w komunikacie.

W ramach dbałości o interesy akcjonariuszy mniejszościowych. spółka przewiduje m.in. prawo żądania przyłączenia do transakcji w przypadku sprzedaży akcji przez dotychczasowych właścicieli np. do inwestora branżowego, czy zakaz zbywania akcji przez 12 miesięcy od debiutu na rynku New Connect.

„Emisję kierujemy do profesjonalnych, świadomych inwestorów. Po konsultacjach z doradcami zdecydowaliśmy się na wdrożenie mechanizmów chroniących ich interesy takich jak Lock-up, czy prawo przyłączenia (Tag Along). Cena emisyjna uwzględnia dyskonto w stosunku do wyceny przygotowanej na potrzeby emisji przez biegłego rewidenta. Planujemy również debiut na New Connect, który da inwestorom możliwość wyjścia z inwestycji” – dodał wiceprezes.

CHC-Cannabis HealthCare to grupa kapitałowa działająca na rynku hurtowej dystrybucji produktów farmaceutycznych stworzona przez doświadczonych menedżerów z rynku aptecznego i farmaceutycznego. Jej celem jest realizacja umowy dystrybucyjnej z jednym z największych w Europie producentów medycznej marihuany. Grupa Emitenta została powołana w wyniku współpracy doświadczonych menedżerów z rynku aptecznego i farmaceutycznego do realizacji projektu inwestycyjnego polegającego na wprowadzeniu na polski rynek medycznej marihuany (produktów zawierających THC), zaznaczono w informacji.

„Spółka zależna emitenta, tj. Interfarmed Canabis podpisała w 2019 r. umowę o współpracy i dystrybucji z PharmaCann Polska sp. z o.o., spółką zależną międzynarodowego holdingu PhCann International B.V. Holding ten dysponuje jedną z największych i najnowocześniejszych w Europie linii do produkcji i przetwarzania medycznej marihuany. W ramach podpisanej umowy Interfarmed Canabis uzyskała wyłączność na sprzedaż medycznej marihuany tego producenta w Polsce i jednocześnie zobowiązała się pomóc mu od strony logistycznej i administracyjnej w rejestracji produktów oraz popularyzacji terapii” – czytamy dalej.

Strony przewidziały także możliwość rozszerzenia w przyszłości działalności na kolejne 17 państw.

„Pierwsze produkty, już zarejestrowane w URPL, zostaną dostarczone do sprzedaży w postaci olejków przyjmowanych przez pacjentów doustnie. Zgodnie z umową, w pierwszym roku działalności zamierzamy uplasować 70 tys. 10 ml opakowań o stężeniu 5% lub 10% THC. Warto tu zaznaczyć, że mówimy o dokładnie zbadanych produktach leczniczych wydawanych na receptę. Ze względu na zawartość środków odurzających, obrót nimi wymaga spełnienia szeregu wymagań i pozyskania odpowiednich pozwoleń – skomentował prezes Łukasz Maciejewski.

Spółka wskazuje, że marihuana medyczna została zalegalizowana w 2017 r., ale w rzeczywistości ciągle jej brakuje i jest dostępna wyłącznie w postaci suszu, który wymaga użycia waporyzatora i często budzi negatywne skojarzenia. Zdaniem zarządu, przekonanie lekarzy i pacjentów do stosowania leków z THC wymaga zbudowania świadomości istnienia produktu, możliwości jego zastosowania i przełamania nieprawdziwych stereotypów. Płynna forma oferowanych leków ma ułatwić to zadanie.

„W przypadku leków na receptę najważniejszą grupę docelową przekazywanych informacji stanowią lekarze, którzy to kierując się względami medycznymi i dobrem pacjenta kreują finalny popyt. Opracowana strategią wprowadzenia produktu na rynek zakłada z jednej strony organizację kongresów i sympozjów dla lekarzy, na których autorytety medyczne będą poszerzać wiedzę na temat terapii medyczną marihuaną. Z drugiej spółka buduje sieć dystrybucji i zespół sprzedażowy, który będzie działał w terenie” – wskazał Maciejewski.

Zaznaczył, że jeszcze przed pierwszą dostawą produktu do Polski firma zbudowała już sieć dystrybucji opartą na hurtowniach i przedsiębiorstwach farmaceutycznych, w skład której wchodzą firmy o rocznych obrotach przekraczających 100 mln zł, a także posiadające doświadczenie w sprzedaży importowanego suszu dużych zagranicznych graczy. Pierwsze zamówienia opiewają na prawie 3 tys. opakowań.

CHC-Cannabis HealthCare to spółka powołana w celu realizacji projektu wprowadzenia medycznej marihuany na polski rynek. Tworzą ją menedżerowie z rynku aptecznego i farmaceutycznego z doświadczeniem w rejestracji i wprowadzaniu produktów leczniczych.

(ISBnews)