Pure Biologics ma rekomendację na ok. 62,57 mln zł dofinansowania na rozwój leków

Wnioski Pure Biologics o dofinansowanie dwóch projektów rozwoju leków, przedstawione do konkursu Agencji Badań Medycznych (ABM) na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych, zostały zarekomendowane do dofinansowania, podała spółka. Rekomendowana przez ABM kwota dofinansowania obu projektów wynosi 62,57 mln zł.

Projekt pn. „Phase 1 study of first-in-class bispecific ROR1xCD16 molecule in Patients with B-Cell Lymphoid Malignancies/Badanie kliniczne 1 fazy, pierwszej w swojej klasie bispecyficznej cząsteczki ROR1xCD16 u pacjentów z nowotworami limfoidalnymi z komórek B” obejmuje zaawansowane etapy przedkliniczne oraz pierwszą fazę badań klinicznych (we wskazaniach hematologicznych) prowadzonego już przez spółkę projektu rozwoju leku PB004, podano.

„Celem rekomendowanego do dofinansowania projektu PB004 jest dalszy rozwój przedkliniczny kandydata na lek opartego o przeciwciało, działającego w oparciu o strategię immunoterapii w leczeniu nowotworów ekspresjonujących receptor ROR1. PB004, rozwijany już w spółce, może zaoferować istotne przewagi konkurencyjne nad innymi cząsteczkami celującymi w ROR1, które w ostatnich latach wykazały obiecujące wyniki w badaniach przedklinicznych i klinicznych. Rekomendowany do dofinansowania projekt ma na celu rozwój wiodącego kandydata PB004 w przedklinice i pierwszej fazie badań klinicznych w kierunku poprawy skuteczności leczenia pacjentów cierpiących na hematologiczne nowotwory, tzw. limfoidalne nowotwory z komórek B (B-cell Lymphoid Malignancies), w tym B-CLL i MCL” – czytamy w komunikacie.

Całkowita wartość projektu wynosi 49 999 550 zł, a rekomendowana przez ABM kwota dofinansowania 32 439 513,93 zł. Środki w ramach projektu mogą być wydatkowane w latach 2022-2026.

Drugim projektem spółki rekomendowanym przez ABM do dofinansowania jest projekt pn. „Phase 1 study of the multifunctional QUAD-DM1 in glioblastoma patients”, jest to potencjalny nowy projekt w portfolio spółki, któremu w przypadku realizacji zostanie nadany numer PB108. Zakres dofinansowania obejmować będzie rozwój przedkliniczny i kliniczny kandydata na lek w fazie I badań klinicznych, wskazano również.

„Celem rekomendowanego do dofinansowania projektu PB108 jest rozwój pierwszej w klasie celowanej chemoterapii dla leczenia glejaka wielopostaciowego (GBM), nowotworu mózgu będącego znaczącą niezaspokojoną potrzebą medyczną. Kandydata wiodącego PB108 stanowi cząsteczka cytotoksyczna skoniugowana z białkiem rekombinowanym opartym o przeciwciało, które specyficznie celuje i zabija komórki GBM poprzez rozpoznawanie dwóch rodzin białkowych występujących na powierzchni tych komórek. Badania, które doprowadziły do wyłonienia kandydata wiodącego PB108, zademonstrowały wysoką efektywność testowanych związków w badaniach komórkowych oraz w zwierzęcym modelu spontanicznego glejaka u psów – modelu bardzo zbliżonym do ludzkiej choroby. Rekomendowany do dofinansowania PB108 ma na celu rozwój przedkliniczny i kliniczny kandydata wiodącego w fazie pierwszej badań klinicznych, w kierunku opracowania terapii znacząco poprawiającej przeżycie pacjentów z GBM” – czytamy dalej.

Całkowita wartość projektu wynosi 49 999 998,6 zł, a rekomendowana przez ABM kwota dofinansowania 30 135 350,38 zł. Środki w ramach projektu mogą być wydatkowane w latach 2022-2026. Projekt będzie realizowany w przypadku pozyskania dodatkowych zasobów, w tym finansowych, do jego rozwoju.

Pure Biologics to polska spółka biofarmaceutyczna skoncentrowana na odkrywaniu i rozwijaniu leków biologicznych oraz opracowywaniu terapii pozaustrojowych. Spółka prowadzi badania z wykorzystaniem własnych platform technologicznych do selekcji cząstek aktywnych – przeciwciał i aptamerów. W grudniu 2020 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW z rynku NewConnect, na którym była notowana od grudnia 2018 r.

(ISBnews)