MZ planuje przedłużenie pilotażu dot. sieci onkologicznej do końca marca 2023 r.

Ministerstwo Zdrowia planuje przedłużenie pilotażu dotyczącego sieci onkologicznej do 31 marca 2023 r. wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej. Projekt (legislacja.gov.pl), dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji, został skierowany do konsultacji i uzgodnień.

„Projekt rozporządzenia zmienia datę zakończenia pilotażu z dnia 31 grudnia 2022 r. na dzień 31 marca 2023 r. dla wszystkich ośrodków biorących udział w programie pilotażowym. Kontynuacja pilotażu jest niezbędna w celu zapewnienia ciągłości pilotażu w województwach włączonych do programu pilotażowego do czasu wejścia w życie projektowanej ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, której celem jest wprowadzenie rozwiązań przetestowanych w ramach programu pilotażowego w całym kraju” – czytamy w uzasadnieniu.

Mając na uwadze, że docelowe zmiany systemowe, które zostaną wprowadzone na mocy przywołanej ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, powstały na podstawie doświadczeń z pilotażu, zasadne jest więc zachowanie ciągłości modelu pilotażowego w pilotażowych województwach, podano także.

Na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia uzyskanych z jego oddziałów wojewódzkich, na terenie których jest prowadzony pilotaż za okres III kw. 2022 r., szacowany koszt przedłużenia pilotażu do dnia 31 marca 2023 r. wynikający z zastosowania współczynników korygujących wynosi 9,5 mln zł.

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiadał wczoraj, że Krajowa Sieć Onkologiczna powstanie najpóźniej od II kw. 2023 r.

Projekt ustawy o KSO zakłada wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej i nowego modelu zarządzania opieką onkologiczną, które usprawnią organizację systemu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie onkologii. Szpitale spełniające kryteria kwalifikacyjne określone w projekcie miałyby utworzyć KSO.

Chodzi o Specjalistyczne Ośrodki Leczenia Onkologicznego I, II i III poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej KSO wraz z Centrami Kompetencji i Ośrodkami Satelitarnymi oraz Ośrodki Kooperacyjne. Podmioty lecznicze niewchodzące w skład Krajowej Sieci Onkologicznej nie mogłyby realizować opieki onkologicznej w ramach umowy z Funduszem (z wyjątkiem diagnostyki lub leczenia nowotworów krwi, świadczeń udzielanych osobom poniżej 18 roku życia, udzielania świadczeń w ramach przyjęcia w trybie nagłym).

(ISBnews)