SDS Optic zarejestrowała spółkę zależną w USA

SDS Optic Inc., spółka zależna SDS Optic, została zarejestrowana w stanowym rejestrze podmiotów gospodarczych prowadzonym przez stan Delaware w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Osobami zarządzającymi w SDS Optic USA są Marcin Staniszewski (pełniący funkcję president, chief executive officer & secretary) oraz Mateusz Sagan (SVP, chief operating officer & treasurer), podało SDS Optic.

„SDS Optic USA została utworzona na czas nieoznaczony, w celu prowadzenia prac eksperymentalnych z zakresu rozwoju platformy technologicznej inPROBE w obszarze diagnostyki kolejnych markerów nowotworowych oraz chorób oczu, z głównym naciskiem na opracowywanie biologicznych komponentów technologii spółki. Celem strategicznym nowo powstałej spółki zależnej jest również dotarcie do nowych partnerów lub potencjalnych nabywców” – czytamy w komunikacie.

Po zakończenie procesu rejestracji we właściwym urzędzie skarbowym (tzw. IRS – Internal Revenue Service) oraz w pozostałych instytucjach publicznych i finansowych SDS Optic USA przystąpi do wynajęcia powierzchni laboratoryjnych, zatrudnienia pracowników naukowo-badawczych oraz realizacji zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych, dodano.

„SDS Optic USA będzie finansowane ze środków własnych spółki emitenta, ale planowane jest również, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości, pozyskiwanie kapitału dotacyjnego i inwestycyjnego od amerykańskich instytucji finansowych i funduszy inwestycyjnych” – czytamy także.

SDS Optic to firma rozwijająca autorską platformę technologiczną inPROBE do diagnostyki medycznej w czasie rzeczywistym w chorobach nowotworowych, zakaźnych, wirusowych, bakteryjnych oraz grzybicznych. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w marcu 2022 r.

(ISBnews)