Sejm odrzucił senackie veto do noweli o zawodach lekarza i lek. dentysty ws. optymalizacji

Sejm odrzucił senackie veto do nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, która zakłada optymalizację środków na ochronę zdrowia, w tym m.in. wsparcie jednostek systemu ochrony zdrowia, w tym możliwość wsparcia finansowego przez ministra zdrowia inwestycji realizowanych w roku przyszłym w określonych podmiotach leczniczych, podległych samorządom.

Za wnioskiem o odrzucenie senackiego veta głosowało 232 posłów, 217 było przeciw.

Zgodnie z nowelą, w przyszłym roku możliwe będzie jednorazowe zasilenie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środkami pochodzącymi z funduszu zapasowego NFZ, z przeznaczeniem na finansowanie realizacji zadań dotyczących ochrony zdrowia.

Natomiast minister zdrowia będzie miał możliwość wsparcia finansowego inwestycji realizowanych w określonych podmiotach leczniczych, podległych samorządom.

Narodowy Fundusz Zdrowia ma finansować:
– świadczenia wysokospecjalistyczne;
– leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dla osób powyżej 75. roku życia (tzw. „leki 75 plus”), a także leki dla kobiet w ciąży;
– leki oraz wyroby medyczne nabywane w ramach programów polityki zdrowotnej.

Nowelizacja zakłada, że finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego będzie realizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dzięki temu w NFZ skupią się wszystkie zadania związane z planowaniem środków na ten cel, ich wydatkowaniem i rozliczaniem. Wojewodowie nadal będą odpowiedzialni za sporządzanie wojewódzkich planów działania systemu, na podstawie których – podobnie jak dotychczas – oddziały wojewódzkie NFZ przeprowadzałyby postępowania w sprawie zawarcia umów na zadania Zespołów Ratownictwa Medycznego.

Nowe przepisy mają wejść w życie od przyszłego roku.

(ISBnews)