Zmiany w kościerskim szpitalu. Wyremontowano SOR, docieplono budynki i przeniesiono hospicjum

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie przeszedł termomodernizację, rozbudował SOR-u i dostosował pomieszczenia na potrzeby Hospicjum Stacjonarnego. Inwestycja kosztowała ponad 5,9 mln zł, z tego fundusze europejskie z POIŚ to ponad 4,2 mln zł, a prawie 1,7 mln zł dołożył szpital z własnych środków.

Pierwsze zadanie dotyczyło termomodernizacji szpitala. Celem projektu była poprawa efektywności energetycznej szpitala i wykorzystanie energii odnawialnej.

Natomiast dzięki rozbudowie i doposażeniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zwiększyła się liczba stanowisk intensywnej terapii z dwóch do trzech. Jest też więcej łóżek na obszarze obserwacyjnym, wydzielono obszar dziecięcy.  SOR wyposażono też m.in. system ogrzewania/oziębiania pacjenta, aparat do pomiaru rzutu serca, aparat do znieczulenia, pompy infuzyjne, respirator i lampy operacyjne. Zamontowany został system przywoływania dla pacjenta oraz elektroniczny system informacji.

Trzecim zadaniem było dostosowanie pomieszczeń po byłej pralni i kuchni szpitalnej na potrzeby Hospicjum Stacjonarnego w celu zwiększenia bazy łóżkowej.