Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny wynika, że gwałtowny wzrost zachorowań dotyczy nie tylko grypy i infekcji grypopodobnych (w całym 2022 r. odnotowano ponad 4,7 mln zakażeń), lecz także ospy wietrznej, szkarlatyny, świnki czy chorób przenoszonych drogą płciową. Zdaniem eksperta Naczelnej Rady Lekarskiej dr. Pawła Grzesiowskiego jest to efekt spłacania „długu pandemicznego”.

Dziennik Gazeta Prawna
–Jak powiedziała dyrektorka Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polski Iwona Maroszyńska, w ICZMP rodzi się rocznie ok. 300 dzieci z wadami, które wymagają natychmiastowego leczenia, ponieważ zagrażają życiu lub uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. Od wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zakazującego aborcji z powodu ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu, z pewnością rodzi się więcej dzieci z ciężkimi wadami rozwojowymi, przybyło także rodziców, którzy w takiej sytuacji od razu zrzekają się praw rodzicielskich.
–Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia ma wprowadzić do systemu ochrony zdrowia e-rejestrację, która była testowana w pilotażu w 2022 r. przez 12 podmiotów. Zdaniem ekspertów wprowadzenie sprawnie działającego systemu rejestracji na świadczenia byłoby zarówno korzyścią dla pacjentów, jak i ogromną oszczędnością dla systemu, jednak wdrażanie powinno odbywać się stopniowo i rozpoczynać od najprostszych świadczeń, bo problem jest wyjątkowo złożony.
–Dziś wejdą w życie przepisy dot. powołania Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych, który ma się zająć przygotowaniem pierwszego Krajowego Zjazdu Ratowników Medycznych – podczas jego obrad wybrani zostaną członkowie prezydium samorządu. To jedna z ostatnich grup w ochronie zdrowia bez własnej reprezentacji.