Spółka zależna Neuki sfinalizowała transakcję kupna 72,6% akcji OncoBay z USA

Neuca Clinical Trials INC, z siedzibą w Delaware, Stany Zjednoczone – spółka zależna od Neuki – nabyła 72,6% akcji OncoBay Clinical Inc., podała Neuca. Nabycie akcji nastąpiło w wyniku spełnienia wszystkich warunków zawieszających zawartych w warunkowej umowie kupna, o której spółka informowała 28 grudnia ub.r. Wówczas Neuca informowała o warunkowej umowie kupna 72,6% akcji OncoBay Clinical Inc. za łączną cenę 33,5 mln USD. OncoBay to wywodząca się z Florydy (Tampa) firma typu Clinical Research Organization (CRO) założona przez Moffit Cancer Center.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2021 r. wyniósł 31,7%. Grupa rozwija też sieć przychodni lekarskich, jest ekspertem w segmencie badań klinicznych, realizuje projekty telemedyczne i inwestuje w ubezpieczenia zdrowotne.

(ISBnews)