Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Zdaniem członka prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej Dariusza Samborskiego nie powinno się rezygnować z teleporad, jednak proceder wystawiania recept oraz zwolnień lekarskich online, bez kontaktu lekarza z pacjentem, sprawia, że należy bezwzględnie uszczelnić system i doprecyzować przepisy dotyczące teleporad. Dodatkowo należałoby zdecydowanie ograniczyć listę leków, które można otrzymać za ich pośrednictwem. Preparaty spoza takiej listy mógłby wówczas wystawiać lekarz, którzy ma faktycznie kontakt z pacjentem.
–Pfizer zamierza podnieść ceny szczepionek przeciw Covid-19. Problem dotyczy obecnie głównie USA, gdzie cena rynkowa preparatu może przekroczyć 100 USD, jednak brytyjskie media podają, że podwyżki dotkną również rynek europejski, gdzie debatuje się o przejściu na komercyjny model szczepień – tak jak w przypadku grypy.
–Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przekonuje w odpowiedzi na interpelację posłanki Anny Schmidt, że możliwość wyboru przez pacjenta miejscowości uzdrowiskowej, w której chce odbyć leczenie, sprawi, że zdrowa konkurencja między ośrodkami podniesie jakość świadczonych przez nie usług.

Rzeczpospolita
–Do Sądu Najwyższego wpływa rocznie 5–9 spraw dyscyplinarnych lekarzy rocznie, przy czym działająca od lipca 2022 r. Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN rozpatrzyła do tej pory zaledwie jedną sprawę lekarza i dwie dentystów. Więcej spraw – ok. 200 rocznie – wpływa do Naczelnego Sądu Lekarskiego. Sądy pierwszej instancji rozpatrują ok. 1000 spraw rocznie.