Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia został zdjęty z prac sejmowych i nie wiadomo, kiedy wróci na wokandę. Prace nad dokumentem rozpoczęto w Sejmie w połowie stycznia. Zdaniem rozmówców „DGP” przyczyną opóźnień jest fakt, że przeciwko nowym przepisom flagowego projektu resortu zdrowia protestują nie tylko lekarze i opozycja, lecz brakuje także poparcia wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości.
–Połączone sejmowe komisje edukacji, nauki i młodzieży oraz zdrowia rozpatrywały wczoraj informację o realizacji opieki nad dziećmi z cukrzycą w placówkach oświatowych. Główne zagadnienia dotyczyły pomocy w podawaniu insuliny oraz pomiarach glikemii, w tym dostępności i liczby nauczycieli, którzy wyrazili zgodę na wykonywanie takich czynności. Zdaniem posłów opozycji i ekspertów w placówkach wciąż brakuje pracowników, którzy mogliby wspierać uczniów w ten sposób, jednak na posiedzeniu nie zapadły decyzje o ewentualnych działaniach legislacyjnych.
–Ministerstwo Zdrowia opublikowało raport końcowy z programu pilotażowego opieki w ramach sieci onkologicznej. Zdaniem ekspertów dokument nie pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy wprowadzenie pilotażu zmniejszyło nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej i poprawiło jakość udzielanych świadczeń.