Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–Od marca do września ub.r. wykonano w Polsce ok. 752 tys. finansowanych przez NFZ świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z Ukrainy. Pod względem kosztów leczenia na pierwszym miejscu (23,4 mln zł) znalazła się „inna opieka medyczna” – pod tym hasłem kryje się m.in. chemio- i radioterapia oraz przetaczanie krwi. Z kolei największa liczba świadczeń dotyczy leczenia próchnicy zębów (63 811), przeziębienia (35 078) i nadciśnienia (24 tys.). Środki na ten rok zostały zaplanowane w wysokości 827,89 mln zł.

Dziennik Gazeta Prawna
–Do konsultacji społecznych został skierowany projekt zmian ministra zdrowia w rozporządzeniu ws. wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które pielęgniarki i położne mają prawo wystawić skierowanie. Projekt zakłada rozszerzenie obu wykazów, a jego celem jest poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych bez konieczności wizyty lekarskiej. Zmiana przepisów zwiększy kompetencje ok. 36 tys. pielęgniarek oraz 6,6 tys. położnych.