MedApp zawarł z Helimed umowę licencyjną dot. oprogramowania RIS

MedApp i Helimed Diagnostic Imaging zawarli umowę określającą warunki licencji oprogramowania RIS na wyłączność do 28 lutego 2025 r., podał MedApp. Oprogramowanie to powstało na podstawie umowy zawartej przez spółki 25 stycznia 2022 r. na wykonywanie systemu (prac programistyczno-projektowych) „Radiology Information System (RIS)”.

Dotychczas otrzymane wynagrodzenie z tytułu umowy RIS (za wykonanie oprogramowania RIS oraz udzielenie licencji) w kwocie 2,2 mln zł brutto zostało zaliczone na poczet wynagrodzenia z tytułu nowej licencji wyłącznej. MedApp nie będzie świadczyć usługi utrzymania oprogramowania RIS.

„Strony jednocześnie zawarły umowę przeniesienia praw autorskich majątkowych do oprogramowania RIS na Helimed z dniem 1 marca 2025 r. celem nieograniczonego korzystania na określonych w umowie polach eksploatacji bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. MedApp z tytułu przeniesienia praw autorskich do oprogramowania RIS otrzyma dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 120 000 zł netto, tj. 147 600 zł brutto, która to kwota została ustalona w oparciu o wynagrodzenie MedApp z tytułu wykonania oprogramowania RIS i umowy licencyjnej za okres do 28 lutego 2025 r.” – czytamy w komunikacie.

Dodatkowo MedApp i Helimed rozwiązały umowę licencyjną dotyczącą CarnaLife System, która została zawarta wraz z umową RIS, w związku z powyższym MedApp nie otrzyma z tego tytułu wskazywanego w ub.r. wynagrodzenia, podano także.

MedApp to notowana na NewConnect spółka działająca w branży telemedycyny. Produktem stworzonym i rozwijanym przez firmę jest analityczny system telemedyczny Carna Life, skierowany do pacjentów, lekarzy, placówek medycznych. System znajduje zastosowanie w takich dziedzinach, jak: kardiologia, diabetologia, dietetyka, choroby cywilizacyjne oraz obrazowanie 3D/4D.

(ISBnews)