Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 6-10 marca br.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Ustawa o KSO: Sejm przyjął część poprawek Senatu dot. modyfikacji definicji diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego w ustawie o Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO) tak, aby w ramach sieci objąć leczenie wszystkich rodzajów nowotworów, a także umożliwić szeroką diagnostykę w przypadku podejrzenia nowotworu.

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej: Sejm przyjął ustawę o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, której celem jest poprawa skuteczności diagnostyki i leczenia przez systematyczną ocenę wskaźników jakości oraz zobowiązanie do prowadzenia odpowiednich rejestrów medycznych. Za ustawą głosowało 227 posłów, przeciw było 221, a trzech wstrzymało się od głosu.

Dług zdrowotny: Elementem zmniejszania długu zdrowotnego, który pojawił się po dwóch latach trwania pandemii COVID-19, może być w przypadku zwalczania nałogu nikotynowego stosowanie programów redukcji szkód, które mogłyby odciążyć ekonomicznie system opieki zdrowotnej, uważają eksperci biorący udział w VIII Europejskim Kongresie Samorządów w Mikołajkach.

Pandemia koronawirusa: Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia COVID-19 w okresie 2-8 marca 2023 r. wyniosła 19 051, podało Ministerstwo Zdrowia. Od początku pandemii liczba zakażonych koronawirusem wyniosła 6 441 501 osób. W dniach 2-8 marca wykonano 56,2 tys. testów na koronawirusa, łącznie wykonano ich ponad 38,3 mln.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Mercator Medical: LeaderMed B.V. (spółka zależna Mercator Medical, podmiot nabywający) nabył ogółem 221,15 tys. akcji Mercator Medical w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji. Nabycie nastąpiło po cenie 48 zł za jedną akcję.

Captor Therapeutics: Rada nadzorcza zatwierdziła plany strategiczne spółki na lata 2023-2025. Wynika z nich, że koszty operacyjne w tym czasie osiągną łączną kwotę ok. 79,4 mln USD (352,1 mln zł), z czego do 39,6 mln USD (175,6 mln zł) ma zostać pokryte z finansowania kapitałowego, podała spółka. Zarząd planuje zabezpieczyć środki na realizację przyjętych planów strategicznych poprzez emisję (w ramach kapitału docelowego) do 1 222 467 akcji.

Synektik: Synektik Pharma – spółka zależna Synektika – uzyskała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego FLT (18F) Synektik (Fluorodeoksytymidyna 18F), podał Synektik. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do celów diagnostycznych i jest stosowany w badaniach PET (metodą pozytonowej tomografii emisyjnej, ang. Positron Emission Tomography).

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Pure Biologics: Zawarła z Agencją Badań Medycznych umowę na realizację i dofinansowanie projektu PB003 PureActivator ramach konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych, podała spółka.

Molecure: Podało pierwszemu pacjentowi OATD-02 – innowacyjny, pierwszy w swojej klasie podwójny inhibitor arginazy rozwijany w leczeniu nowotworów, podała spółka. OATD-02 to drugi kandydat na lek z portfolio projektów spółki Molecure, który przeszedł do etapu badań klinicznych.

Airway Medix: Podpisał z międzynarodowym wiodącym producentem i dystrybutorem wyrobów medycznych z centralą na Tajwanie list intencyjny (LOI) dotyczący współpracy stron w zakresie produkcji, marketingu i sprzedaży produktów medycznych opartych na technologii opracowanej przez Airway Medix, podała spółka.

SDS Optic: Zakończył I etap badań klinicznych mikrosondy inPROBE, podała spółka. Z otrzymanego od CRO Clinmark wstępnego raportu z I etapu badań klinicznych wynika, że podczas trwania badania nie zaraportowano żadnych zdarzeń niepożądanych związanych z urządzeniem inPROBE oraz z procesem prowadzonego badania klinicznego, co stanowi kliniczne potwierdzenie bezpieczeństwa opracowanej przez spółkę technologii.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl, ISBiznes.pl oraz informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews/ISBzdrowie)