Tylko 40% pacjentów po amputacjach otrzymuje protezy

W zeszłym roku miała miejsce największa od lat aktualizacja wykazu wyrobów medycznych na zlecenie. Obecnie resort pracuje nad kolejnymi zmianami. Jest to bez wątpienia bardzo dobry ruch, gdyż limity finansowania w przypadku niektórych grup produktowych nie były aktualizowane od lat.

Kluczowe kategorie wyrobów wymagające aktualizacji to m.in. dwie grupy produktów dla pacjentek onkologicznych tj. protezy piersi i peruki. W przypadku tych pierwszych limity finansowania nie były podnoszone od blisko dekady, w przypadku peruk, finansowanie nie zmieniło się od blisko 20 lat!

Warto przy tym podkreślić, że zarówno protezy piersi, jak i peruki to dla pacjentek coś więcej niż zaadresowanie kwestii estetycznych. Odpowiednie zaopatrzenie w tym zakresie ma realny wpływ na poprawę stanu psychicznego kobiet w procesie lub po zakończeniu leczenia onkologicznego.

„Niejednokrotnie możliwość skorzystania z dobrej jakości protezy, rękawków przeciwobrzękowych i peruki wpływa na komfort jakości życia pacjentki. W przypadku peruki ważny jest jej dobór, co przy dotychczasowej cenie 250 zł jest bardzo trudny i może powodować rezygnację z leczenia chemioterapią z powodu braku akceptacji swojego wyglądu”– uważa Krystyna Wechmann, Prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki.

Należy pamiętać, że utrata włosów nie dotyczy tylko kobiet i nie ogranicza się wyłącznie do leczenia onkologicznego. Są też inne choroby, czy też urazy (np. oparzenia) powodujące tymczasową lub trwałą utratę włosów. Utrata włosów jest traumatyczna dla pacjentów, a brak skutecznych metod farmakologicznych na szybki ich porost sprawia, że stosowanie peruk staje się w wielu przypadkiem jedynym rozwiązaniem i szansą na powrót do możliwie normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Kolejne trzy kategorie wyrobów wymagające pilnej aktualizacji to ortezy wykonywane seryjnie, ortezy wykonywane na zamówienie oraz protezy. Warto zauważyć, że od czasu ostatniej aktualizacji tych kategorii wyrobów medycznych na rynku pojawiły się nowsze rozwiązania i zmieniły się standardy zaopatrzenia pacjentów. Istotne jest, aby wykaz wyrobów na zlecenie nadążał za zmieniającą się ofertą i innowacyjnymi technologiami, tak aby polscy pacjenci byli zaopatrywani zgodnie z obecnie stosowanymi w leczeniu i rehabilitacji technikami i trendami. Żeby było to możliwe konieczne są zmiany w konstrukcji wykazu dla wyrobów ortopedycznych seryjnych i indywidualnych poprzez wprowadzenie nowych pozycji oraz uszczegółowienie już istniejących.

„W obszarze zabezpieczenia protetycznego pacjentów w Polsce mamy bardzo wiele do zrobienia. Dotyczy to zarówno kwestii finansowania wyrobów medycznych, jak również samego zaopatrzenia pacjentów w niezbędne produkty. Z danych NFZ wynika, że obecnie zaledwie 40% pacjentów po amputacjach jest zaopatrzonych w protezy. Jest to dramatyczny wynik” – mówi prof. Małgorzata Łukowicz, Konsultant Krajowy ds. Rehabilitacji medycznej.

Mimo, ubiegłorocznej aktualizacji w obszarze diabetologii kilka elementów nadal wymaga pilnej korekty. Są to przede wszystkim kwestie limitów na zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej oraz zbiornik na insulinę do osobistej pompy insulinowej. W obu przypadkach limity finansowania nie zmieniły się od blisko 15 lat, w sytuacji, gdzie od 2009 r. koszt ich produkcji wzrósł o ponad 30%. W przypadku zbiorników na insulinę poza podniesieniem limitu ważne jest również zwiększenie miesięcznej liczby refundowanych zestawów infuzyjnych – obecnie pacjent może kupić do dziesięciu tego typu zestawów. W opinii Izby POLMED konieczne jest zwiększenie liczby finansowanych zbiorników do 10 sztuk na miesiąc. Zagwarantuje to właściwe funkcjonowanie całego zestawu infuzyjnego, gdzie miesięczna liczba zbiorników powinna odpowiadać liczbie refundowanych zestawów infuzyjnych.

Izba POLMED postuluje również rozszerzenie listy osób uprawnionych do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w czujniki do systemu monitorowania stężenia glukozy. W wielu miejscach w Polsce pacjenci chorujący na cukrzycę, a w szczególności pacjenci, u których występują powikłania wymagający intensyfikacji insulinoterapii, trafiają na odziały chorób wewnętrznych. Wynika to z ograniczonej liczby dedykowanych oddziałów i pododdziałów diabetologicznych, zwłaszcza w mniejszych miastach i miejscowościach, w szpitalach rejonowych i powiatowych. W takich sytuacjach opieka nad pacjentem z cukrzycą, w tym edukacja w zakresie prawidłowego monitorowania glikemii i dostępnych metod monitorowania spoczywa na lekarzach chorób wewnętrznych. Tymczasem zgodnie z aktualną treścią Wykazu, lekarze chorób wewnętrznych nie są uprawnieni do wystawiania pacjentom zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby.

„Poza wymienionymi trzeba kluczowymi obszarami, niewielkich zmian technicznych wymagają jeszcze takie grupy limitowe jak wózki, wyroby stomijne oraz wyroby urologicznie. Aktualnie Izba POLMED pracuje nad wypracowaniem konkretnych rozwiązań we wszystkich podjętych powyżej kwestiach” – mówi Arkadiusz Grądkowski, Prezes Izby POLMED.