Captor Therapeutics miał 35,89 mln zł straty netto, 38,36 mln zł straty EBIT w 2022 r.

Captor Therapeutics odnotował 35,89 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 32,57 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 38,36 mln zł wobec 31,71 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,16 mln zł w 2022 r. wobec 3,99 mln zł rok wcześniej.

„Rok 2022 był trudny dla zdecydowanej większości przedsiębiorstw. Europa nie zdążyła jeszcze otrząsnąć się z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, a gospodarką wstrząsnął wybuch wojny w Ukrainie. W wyniku działań wojennych Rosji, m.in. kraje Unii Europejskiej i USA wprowadziły szereg surowych sankcji wobec Rosji, a ludzkie cierpienie spowodowane tą niepotrzebną wojną jest widoczne dla wszystkich. Konflikt zbrojny w Ukrainie miał realny wpływ na sytuację makroekonomiczną zarówno w Polsce, jak i na świecie, w tym na stopy procentowe, ceny energii, ogólną inflację oraz wycenę polskiej waluty” – napisał w liście do akcjonariuszy prezes Captor Therapeutics Thomas Shepherd.

„Branża biotechnologiczna nie była odporna na te kwestie szczególnie w zakresie zaburzonych łańcuchów dostaw oraz dostępności usług badawczych i podobnie rynki kapitałowe, gdzie innowacyjne branże wymagające dużych nakładów inwestycyjnych odnotowały spadek wycen w pierwszej połowie roku. Z perspektywy spółki, której głównym celem jest poprawa jakości życia pacjentów cierpiących na ciężkie lub nieuleczalne choroby, tragedią trudną do zaakceptowania jest obecna sytuacja w Ukrainie. Pomimo tych trudnych wydarzeń makroekonomicznych i geopolitycznych, z niecierpliwością czekamy na kolejne postępy w badaniach, które sprawią, że Captor przejdzie do fazy badań klinicznych i z firmy europejskiej stanie się globalnym graczem” – dodał.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2022 r. wyniosła 35,75 mln zł wobec 32,75 mln zł straty rok wcześniej.

Captor Therapeutics prowadzi projekty badawczo-rozwojowe leków oraz projekty ukierunkowane na rozwój platformy technologicznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 r.

(ISBnews)