Molecure ma decyzję o 12,45 mln zł nadpłaty w podatku za 2020 r.

Molecure otrzymało od dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie decyzję w zakresie uchylenia decyzji organu pierwszej instancji w całości oraz stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2020 r. w kwocie 12 454 277 zł, podała spółka. Decyzja w całości potwierdza stanowisko przyjęte przez Molecure przy rozliczaniu przychodu uzyskanego w związku z umową z Galapagos NV z dnia 5 listopada 2020 r. i jest ostateczna w administracyjnym toku instancji, wobec czego spółce zostanie zwrócona niewypłacona do tej pory kwota ok. 6,9 mln zł nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2020 r.

Molecure (d. OncoArendi Therapeutics) to firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od kwietnia 2018 r.

(ISBnews)