Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Jak podaje „DGP”, Ministerstwo Zdrowia już w 2019 r. otrzymało raport Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dotyczący niezbędnych zmian w zakresie zarządzania instytutami podległymi resortowi. Jednym z wniosków było dostosowanie wyceny świadczeń przez NFZ do realnych kosztów. Mimo to zalecenia AOTMiT nie zostały wdrożone. Obecnie szpitale podległe Ministerstwu Zdrowia są zadłużone w parabankach na ok. 500 mln zł.
–Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że jest przed decyzją o przekazaniu dodatkowych 500 mln zł w formie obligacji dla uczelni. Wsparte mają zostać przede wszystkim te placówki, które podjęły się kształcenia na kierunkach medycznych.

Rzeczpospolita
–Australijscy naukowcy z University of Technology Sydney opracowali technologię polegającą na tworzeniu spersonalizowanych „biotuszy” wykonywanych z komórek macierzystych pacjenta. Mogą być one wykorzystywane w druku 3D tkanek serca w celu naprawy martwej tkanki, powstałej wskutek zawału.