„Na pewno musi zostać zwiększone finansowanie systemu ochrony zdrowia. Nawet podniesienie nakładów do 7 proc. PKB, jak zapowiada rząd, nie wiele zmieni, bo przecież mamy inflację” – podkreśla Anna Rulkiewicz, prezes grupy Lux Med.

Według niej sytuacja, gdy system jest zasilany jednynie przez jednego płatnika coraz bardziej staje się nie do zniesienia.

„Potrzebne jest wsparcie bądź partnerstwa publiczno-prywatnego, bądź ubezpieczeń dodatkowych o czym mówimy i apelujemy od lat” – tłumaczy Rulkiewicz.

Jak podkreśla już dziś 40 proc. wydatków na zdrowie pochodzi z własnej kieszeni, a wprowadzenie ubezpieczeń systemowych może wpłynąć tylko na obniżenie składek.

Kolejnymi źródłami finansowania systemu OZ powinny być wpływy m.in. z akcyzy.