GSK: Komisja Europejska może ograniczyć dostęp do innowacyjnych leków

Komisja Europejska chce utworzenia jednolitego rynku leków w całej Unii Europejskiej. Zaproponowała przegląd unijnego prawodawstwa i wnioski dotyczące nowej dyrektywy w tym zakresie. Firmy farmaceutyczne ostrzegają, że te propozycje zmian w legislacji zablokują rozwój innowacji w Europe.

„Jest to największa reforma od ponad 20 lat. […] Wyzwania, których dotyczy reforma, mają zasadnicze znaczenie. Leki dopuszczone do obrotu w UE nadal nie docierają do pacjentów wystarczająco szybko i nie są jednakowo dostępne we wszystkich państwach członkowskich. Istnieją znaczne luki w odpowiedzi na kwestie niezaspokojonych potrzeb medycznych, chorób rzadkich i oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe” – czytamy w komunikacie.

Pisaliśmy o tym: Komisja Europejska chce utworzenia jednolitego rynku leków w całej UE

Jednak zdaniem producentów leków przegląd przepisów regulujących przemysł farmaceutyczny w UE może zmusić firmy do inwestowania i wprowadzania innowacji gdzie indziej, co zaszkodzi wysiłkom UE na rzecz poprawy dostępu do leków.

Jak podaje Reuters dyrektor generalna GSK Emma Walmsley powiedziała dziennikarzom podczas kwartalnej telekonferencji, że Unia Europejska musi „regulować wzrost i konkurencyjność”, ponieważ jej firma i inni „mają wybór, gdzie koncentruje się nasz kapitał i zasoby”.

Komisja twierdzi, że reformy mają na celu rozwiązanie problemu nierównego dostępu do leków w całej Europie, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności regionu dla firm farmaceutycznych opracowujących i wprowadzających nowe leki na rynek.

Walmsley powiedziała, że przemysł podziela ten cel, a region europejski ma kluczowe znaczenie dla badań i rozwoju oraz produkcji GSK.

„Potrzebne są aktualizacje systemu regulacyjnego” – powiedziała. – „Jednak presja na osłabienie ochrony wyłączności rynkowej może zniechęcić firmy do badań i wprowadzania terapii na terenie Unii Europejskiej”.