Rusza nowa platforma – Forum Zdrowia Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców ZPP zainicjował powstanie Forum Zdrowia. Jak podkreśla zdrowie jest i powinno być traktowane jako istotna gałąź gospodarki.

Codziennie pojawiające się problemy w polskim sektorze zdrowia m.in. brak refundacji leczenia dla danych pacjentów, koszty pracodawców związane z pracownikami na zwolnieniach lekarskich, kolejki do specjalistów, braki kadrowe, cyfryzacja czy wreszcie skutki pandemii, wojny i ich wpływ na bezpieczeństwo lekowe to tematy, które dotyczą nas wszystkich i jeszcze bardziej pogłębiają konieczność prowadzenia dialogu sektorowego.

„W zdrowiu jest wiele do zrobienia. To szczególnie wrażliwy obszar wymagający dogłębnego wsłuchania się w opinie wszystkich zaangażowanych stron. Dlatego Forum Zdrowia ZPP jako nowa platforma zdrowotna stanowi doskonałe miejsce do wymiany doświadczeń, wygłoszenia postulatów różnych podmiotów oraz zaprezentowania pomysłów i wypracowania najlepszych rozwiązań z możliwością ich wdrożenia w politykę zdrowotną” – mówi Aleksandra Sienkiewicz – Dyrektor Forum Zdrowia ZPP.

Celem aktywizacji Forum jest promowanie postulatów racjonalnych reform systemowych
oraz atrakcyjnego otoczenia regulacyjno-instytucjonalnego dla firm z szeroko pojętego sektora zdrowotnego. Obszarem zainteresowań Forum Zdrowia ZPP jest organizacja eksperckich dyskusji z szeroko rozumianych zagadnień zdrowia od profilaktyki do leczenia, z uwzględnieniem otoczenia finansowego i regulacyjnego. W ramach Forum będziemy publikować komentarze, stanowiska, raporty pomagające zwróceniu uwagi na bieżące problemy i możliwości znalezienie najlepszego podejścia do trudności w danym obszarze zdrowia w Polsce.